E-Devlet Üzerinden Elektronik Kayıt İşlemleri

2020 YKS ile Yüksekokulumuza yerleştirilen öğrencilerden yerleşkeye gelmeden elektronik kayıt yaptırmak isteyenler 29 Ağustos – 2 Eylül 2020 tarihleri arasında Yerleşen öğrenciler e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden ( E-devlet üzerinden) giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt yaptırabilirler. Adayların E-devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilmeleri için öncelikle mali kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Mali kayıt işlemleri ile ilgili olarak  öğrenim ücretini ödeme yöntemleri kısmında anlatılan uygulamalar vasıtasıyla mali kaydını tamamlayan öğrenciler E-devlet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. Tam Burslu olarak kazanan öğrenciler herhangi bir mali işlem yapmadan e-devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilirler.

Özel belge gerekliliği bulunan burs seçeneklerinden faydalanabilecek durumda olan adayların, ve Sağlık Raporu istenilen Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programına  rapor sunmaları gerektiğinden 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıt için istenilen belgeler ile birlikte Ataşehir Adıgüzel yerleşkemize gelerek kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

E-devlet üzerinden kayıt yaptıranlar, kayıt işleminin tamamlanmasından sonra “elektronik kayıt belgesi”nin çıktısını mutlaka almalıdırlar. Bu belge kayıt işleminin tamamlandığını belgelemektedir. Elektronik Kayıt Belgesi  kayıt yaptıran öğrenci tarafından saklanmalıdır.

Elektronik kayıt işlemi gerçekleştiren öğrencilerimiz, kesin kayıt evraklarınızı 2020-2021 akademik yılı olan eğitim başlangıcında  Öğrenci İşleri Birimimize teslim etmeniz gerekmektedir.

E-devlet üzerinden kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerimiz 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıt için istenilen belgeler ile birlikte Ataşehir Adıgüzel yerleşkemize şahsen gelerek kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.

Lise mezuniyetine ilişkin bilginin e-devlet sistemine aktarılmamış olması nedeni ile e-devlet üzerinden kayıt yapamayacak olan öğrencilerimiz; 31 Ağustos -04 Eylül 2020 tarihleri arasında Ataşehir Adıgüzel yerleşkemize şahsen gelerek kayıt işlemi gerçekleştireceklerdir.

Kesin kayıt işlemlerinde getirmeniz gereken evraklar;

  • 2020 ÖSYS Sonuç Belgesi: İnternet üzerinden çıktısı alınacaktır.
  • Diploma: Kayıt esnasında lise diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı getirilmelidir. Lise diploması yerine “Geçici Mezuniyet Belgesi” dışında hiçbir belge kabul edilmemektedir. Diploma kayıp ise mezun olunan okuldan yeni tarihli “Kayıp Belgesi” getirilmelidir. 2020 YKS ile kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde öğrenim gördükleri liselerden durumlarına ilişkin belge getirmeleri gerekmektedir.
  • Nüfus Cüzdanın Aslı ve Fotokopisi: Fotokopisine “Aslı gibidir” onayı yapılarak Nüfus Cüzdanının Aslı geri iade edilecektir.
  • Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş 4,5cm X 6 cm ebadında 6 Adet Fotoğraf. (Fotoğrafların arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadını açık olarak tükenmez kalemle yazılacaktır. Polaroid ve fotokopi resim kabul edilmeyecektir.)
  • İkametgâh Belgesi: Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak adres bilgilerini gösterir belge veya öğrenci işlerinden alınarak doldurulacak “Adres Beyan Dilekçesi ”.
  • Askerlik Durumu: Askerlik çağındaki öğrencilerden kayıt esnasında Askerlik durumuna ilişkin belge.
  • Sabıka Kaydı ( Adli Sicil Kaydı)(Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için)
  • Sağlık Raporu ( Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için ) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için Sağlık Raporu alınacak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkili sağlık kuruluşları için tıklayınız.
  • E-devlet barkotlu kayıt belgesi