Komisyonlar

Komisyon Adı  Komisyon Üyeleri 
Burs Değerlendirme Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Sekteri / Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN /  Üye 
Öğr. Gör. Sinem TARIM KOÇ / Adalet Programı / Üye 
Özlem GÜLSOY / / Üye 
Özlem SIKICAN /  Üye 
   
Hurda ve İmha Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Sinem TARIM KOÇ / Üye 
Özlem GÜLSOY / Üye 
Özlem SIKICAN / Üye 
Volkan PİŞKİN / Üye 
   
Öğrenci El Kitabı Hazırlama Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYKETİN / Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Melih ŞEKER / Üye 
Öğr. Gör. Dilek Belma BOZKURT / Üye 
Öğr. Gör Bekir GEÇER / Üye 
Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Üye 
   
Bağımlılık ile Mücadele Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı 
Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Bölüm Başkanı 
Özde SAGIŞMAN / Kurumsal İletişim Birim Müdür 
Hazel AKÇİN / PDR Birim Sorumlusu 
   
Yatay Geçiş Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYKETİN / Üye 
Öğr. Gör. Melih ŞEKER / Üye 
Özlem SIKICAN / Raportör 
   
Yayın Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYKETİN / Üye 
Öğr. Gör. Melih ŞEKER / Üye 
   
Bologna Eş Güdüm (BEK) Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR  / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN/ Tıbbi Hiz. ve Tek. Bölüm Başkanı 
Öğr. Gör. Dilek Belma BOZKURT / Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Başkanı 
Öğr. Gör. Zerrin AYPAR / Uluslararası İlişkiler Birim Sorumlusu 
Öğr. Gör. Melih ŞEKER / Hukuk Bölüm Başkanı 
Özlem SIKICAN / Öğrenci İşleri Birim Müdürü 
   
Dergi Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Editör 
Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Üye 
Öğr. Gör. Bekir GEÇER / Üye 
Hazel AKÇİN / Üye 
Edanur AKARSU / Üye 
   
Ayıklama ve İmha Komisyonu  Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Sinem TARIM KOÇ / Üye 
Öğr. Gör. Melih ŞEKER / Üye 
Özlem SIKICAN / Üye 
   
Sıfır Atık Odak Noktası Komisyonu  Özlem GÜLSOY (Asil Üye) 
Özlem SIKICAN (Yedek Üye) 
   
Sıfır Atık Eylem Planı Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Komisyon Başkanı
Özlem SIKICAN / Üye 
Mustafa AKCA / Üye 
   
Kalite Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Bekir GEÇER / Koordinatör
 Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Üye
Öğr. Gör. Dr. Ekin KÜÇÜKSÖNMEZ / Üye 
Öğr. Gör. Zerrin AYPAR / Üye 
Öğr. Gör. Sinem TARIM KOÇ / Üye 
Öğr. Gör. Dilek Belma BOZKURT / Üye 
Öğr. Gör. Abdulkadir ŞİNOL / Üye 
Özlem SIKICAN / Üye 
Hazel AKÇİN / Üye 
   
Öğrenci Toplulukları Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokulu Müdürü / Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Tıbbi Teknikler Ve Hizmetler Böl. Bşk.  / Üye 
Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Bilg. Tek. Böl. Bşk. / Üye 
Hazel AKÇİN / Üye 
   
Proje Değerlendirme Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi. Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Tıbbi Teknikler Ve Hizmetler Böl. Bşk.  / Üye 
Öğr. Gör. Melih ŞEKER / Hukuk Böl. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Bekir GEÇER / Mak. ve Met. Tek. Böl. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Bilg. Tek. Böl. Bşk. / Üye 
   
Staj Uygulama Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Tıbbi Hiz. ve Tek. Böl. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Melih ŞEKER / Hukuk Böl. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Bilg. Tek. Böl. Bşk./Üye 
Öğr. Gör. Bekir GEÇER / Mak. ve Met. Tek. Böl. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Dilek Belma BOZKURT / Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Prog. Bşk / Üye 
Özlem SIKICAN / Öğrenci İşleri Birim Müdür / Üye 
   
Bologna Bilgi Paketi Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Tıbbi Hiz. ve Tek. Böl. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Melih ŞEKER / Hukuk Böl. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Bekir GEÇER / Mak. ve Met. Tek. Böl. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Bilg. Tek. Böl. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Zerrin AYPAR / Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı / Üye 
   
Pandemi ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Dilek Belma BOZKURT / Üye 
Öğr. Gör. Zerrin AYPAR / Üye 
Volkan PİŞKİN / Üye 
   
Eğitim Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Tıbbi Hiz. ve Tek. Böl. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Melih ŞEKER / Hukuk Böl. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Bekir GEÇER / Mak. ve Met. Tek. Böl. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Bilg. Tek. Böl. Bşk. / Üye 
   
Erasmus Seçim Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Dilek Belma BOZKURT / Üye 
Öğr. Gör. Zerrin AYPAR / Üye 
   
Engelli Öğrenci Komisyonu  Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR / Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Ecem Ceylan AKÇAY/ Üye 
Öğr. Gör. Abdulkadir ŞİNOL / Üye 
Hazel AKÇİN / Üye 
Özlem SIKICAN / Üye