Kurullar

Kurul Adı Kurul Üyeleri
Yüksekokul Kurulu Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdürü / Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Erben AYDIN / Yüksekokul Müdür Yardımcısı / Yüksekokul Sekreteri (Tedviren) 
Dr. Öğretim Üyesi Esra TOKAT (Tedviren) / Tasarım Bölüm Başkanı / Üye
Prof. Dr. Rıdvan YURTSEVEN  / Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı / Üye
Dr. Öğretim Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ (Tedviren) / Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı / Üye
Öğr. Gör. Nihan ÖZKAN AYTEKİN (Tedviren) / Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı / Üye
Dr. Öğretim Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ (Tedviren) / Görsel ve İşitsel Teknikler Bölüm Başkanı / Üye
Prof. Dr. Rıdvan YURTSEVEN (Tedviren) / Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı / Üye
Öğr. Gör. Dilek Ece ELMASULU (Tedviren) / Hukuk Bölüm Başkanı / Üye
Prof. Dr. Rıdvan YURTSEVEN (Tedviren) / Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı / Üye
Dr. Öğretim Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ /Tedviren) / Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı / Üye
Dr. Öğretim Üyesi Esra TOKAT / Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı / Üye
Öğr. Gör. Nihan ÖZKAN AYTEKİN (Tedviren) / Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı / Üye
Yönetim Kurulu  Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdürü / Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Erben AYDIN / Yüksekokul Müdür Yardımcısı / Yüksekokul Sekreteri (Tedviren)
Dr. Öğr. Üyesi Esra TOKAT/ Mimarlık ve Şeh. Plan. Böl. Bşk. / Üye
Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl. Bşk. / Üye
Öğr. Gör. Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Optisyenlik Prog. Bşk. / Üye
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) 

Prof. Dr. H. Rıdvan Yurtseven / Yüksekokul Müdürü / Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Rahşan Pektaş / Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Nihan Özkan Aytekin / Tıbbi Teknikler Ve Hizmetler Böl. Bşk.  / Üye

Mezunlar Birliği Yürütme Kurulu

Öğr. Gör. Rahşan Pektaş / Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Kadriye Bektaş/ Üye
Özge Turgul Çardak/ Üye
Tuğçe Çelik/ Üye