Kurullar

Kurul Adı Kurul Üyeleri
Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdürü / Kurul Başkanı

Öğr. Gör. Erben AYDIN / Yüksekokul Müdür Yardımcısı / Yüksekokul Sekreteri (Tedviren)

Öğr. Gör. Dr. Rahşan PEKTAŞ / Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN  / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı / Üye

Öğr. Gör. Dr. Rahşan PEKTAŞ (Tedviren) / Makine ve Metal Teknikleri Bölüm Başkanı /Üye

Öğr. Gör. Dilek Ece ELMASULU (Tedviren) / Hukuk Bölüm Başkanı / Üye

Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN (Tedviren) / Bilgisayar Teknolojileri Böl. Bşk. / Üye

Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Böl. Bşk. / Üye

Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN (Tedviren) / Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı / Üye

Yönetim Kurulu 

Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdürü / Kurul Başkanı

Öğr. Gör. Erben AYDIN / Yüksekokul Müdür Yardımcısı / Yüksekokul Sekreteri 

Öğr. Gör. Dr. Rahşan PEKTAŞ / Müdür Yardımcısı / Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Üye

Öğr. Gör. Dilek Ece ELMASULU / Üye 

Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Üye 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) 

Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdürü / Kurul Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Rahşan PEKTAŞ / Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi. Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Tıbbi Teknikler Ve Hizmetler Böl. Bşk.  / Üye

Mezunlar Birliği Yürütme Kurulu

Öğr. Gör. Dr. Rahşan PEKTAŞ / Kurul Başkanı

Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Üye

Burcu DURAN GÖK / Üye

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Kurul Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Rahşan PEKTAŞ / Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Erben AYDIN / Üye

Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Üye

Öğr. Gör. Dilek Ece ELMASULU / Üye

Öğr. Gör. Ezgi ARSLAN TUNCAR / Üye

Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Üye