Mütevelli Heyet


Erdem TUNABOYLU
Başkan

  Ayşe ADIGÜZEL
Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Semih YILDIR
Yüksekokul Müdürü V.

Prof. Dr. Ergün YOLCU
Üye

Dr. Nilgün
ULUSER İNAN
ÜyeZehra TAVADOĞLU

Üye