Yatay Geçiş İşlemleri

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 
ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YURT İÇİ – YURT DIŞI ve MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU


2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Meslek Yüksekokulumuza “Kurumlararası Yurt içi- Yurt dışı yatay geçiş yolu” ve “Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1’e göre)” ile öğrenci kabul edilecektir. Başvuru tarihleri,  Ek madde -1 kontenjanları, gerekli belgeler ve diğer bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 YATAY GEÇİŞTE UYGULANACAK BURS ORANLARI

 • Devlet yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş ile gelen öğrencilere %80 Yatay Geçiş Bursu,
 • Kayıtlı olduğu vakıf yükseköğretim kurumlarında;

%100 burslu olan öğrencilere %80

%  75 burslu olan öğrencilere %80

%  50 burslu olan öğrencilere %60

%  25 burslu olan öğrencilere %35 yatay geçiş bursu uygulanmaktadır.

Tam ücretli olan öğrencilere %25 yatay geçiş bursu uygulanmaktadır.

Başvuru Tarihi ve Yeri:

Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların 01 Temmuz 2019 – 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında ilanda istenilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru şartlarını uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 2019-2020

YATAY GEÇİŞ

Başvuru Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihleri

       01 Temmuz 2019 Pazartesi

        15 Ağustos 2019 Perşembe

Değerlendirme Tarihleri

      19 Ağustos 2019 Pazartesi

        21 Ağustos 2019 Çarşamba

Sonuçların İlan Edilmesi

23 Ağustos 2019 Cuma

Kesin Kayıt Tarihleri

       26 Ağustos 2019 Pazartesi

        28 Ağustos 2019 Çarşamba

Yedek Kayıt Tarihleri

       29 Ağustos 2019 Perşembe

         31 Ağustos 2019 Cumartesi

Başvuru Yeri :

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

Yenişehir Mah. Barajyolu Cad. Çağlayan Sok No:18 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0216 455 77 70 (Pbx)

Yatay geçiş Başvurularında İstenen Belgeler:

 • Başvuru formu ve 2 adet vesikalık fotoğraf​
 • Transkriptin Aslı,(Onaylı)
 • ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ( İnternet Çıktısı)
 • YGS Sonuç Belgesi ( Yerleştirme Puanlarını Gösteren)
 • Üniversite Tarafından Onaylı Ders İçerikleri
 • Üniversite Tarafından Onaylı Ders Müfredatları
 • Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge,
 • Öğrenci Belgesi,
 • Lise Diploması Fotokopisi
 • Not Değerlendirme Sistemi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Okuduğu okuldan daha önce Ek-1 madde kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösteren onaylı yazı
 • Denklik Belgesi (Yurt dışından yatay geçişler için gereklidir.)
 • Başarı Belgesi (İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programına yatay geçişlerde, başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçtiğini belirten belge)
 • Sağlık Raporu, (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için)
 • Öğrenim gördüğü okulda zorunlu stajını yaptı ise stajının kabul edildiğine dair onaylı belge

Yatay Geçiş Başvuru Koşulları:

 1. Ön Lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 3. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 4. Öğrencinin, okumuş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.29 olması gerekir.
 5. Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

                YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜLKEMİZDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ HAKKINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DUYURUSU  

        TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak;

 1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,

a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb. ) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,

  2) 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,

3) TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına karar verilmiştir.

Yurtdışı yatay geçiş başvurularında başvuru belgelerinin Türkçe tercümeye çevrilmiş olarak asılları ile birlikte getirilmeleri gerekmektedir.
 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ NEDİR?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği ön lisans diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş başvurusu yapma hakkını ifade etmektedir.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE-1’ E GÖRE) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI ve UYGULAMA ESASLARI:

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı,

Meslek Yüksekokulumuza geçmek istediği ön lisans diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. 

Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilirler.

Meslek Yüksekokulumuzda taban puanı henüz oluşmamış ön lisans programlarımıza yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

Öğrencinin geçmek istediği ön lisans diploma programımıza, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse bu ön lisans diploma programımızın yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş başvurusu yapamaz.

Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuru yapamazlar.

Başvuruların değerlendirmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır. Başarı, not ortalaması vb. başka şart aranmaz.

 YATAY GEÇİŞ BURS VE ÜCRET BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ>>

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ >>

YATAY GEÇİŞ VE MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE KONTENJAN SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ >>