Yatay Geçiş İşlemleri

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 
ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YURT İÇİ – YURT DIŞI ve MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Meslek Yüksekokulumuza “Kurumlararası Yurt içi- Yurt dışı yatay geçiş yolu” ve “Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1’e göre)” ile öğrenci kabul edilecektir. Başvuru tarihleri,  Ek madde -1 kontenjanları, gerekli belgeler ve diğer bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

YATAY GEÇİŞTE UYGULANACAK BURS ORANLARI:

 • Devlet yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş ile gelen öğrencilere %50   Yatay Geçiş Bursu,
 • Kayıtlı olduğu vakıf yükseköğretim kurumlarında;
 • % 50 ve üzeri burslu olan öğrencilere %50
 • % 25 burslu olan öğrencilere %35
 • Tam ücretli olan öğrencilere %25 yatay geçiş bursu uygulanmaktadır.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Başlangıç Bitiş
Başvuru Tarihleri 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15 Ağustos 2023 Salı
Değerlendirme Tarihleri 16 Ağustos 2023 Çarşamba 17 Ağustos 2023 Perşembe
Sonuçların İlan Edilmesi 18 Ağustos 2023 Cuma
Kesin Kayıt Tarihleri 21 Ağustos 2023 Pazartesi 23 Ağustos 2023 Çarşamba
Yedek Kayıt Tarihleri 24 Ağustos 2023 Perşembe 25 Ağustos 2023 Cuma

Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların    10 Temmuz 2023- 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilanda istenilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Birimine şahsen ya da  yataygecis@adiguzel.edu.tr adresinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru şartlarını uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURU YERİ:

Yenişehir Mah. Barajyolu Cad. Çağlayan Sok No:18 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 455 77 70 (Pbx),
T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER:

 • Başvuru formu ve 2 adet vesikalık fotoğraf​
 • Transkriptin Aslı (Onaylı)
 • ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ( İnternet Çıktısı)
 • YGS Sonuç Belgesi ( Yerleştirme Puanlarını Gösteren)
 • Üniversite Tarafından Onaylı Ders İçerikleri
 • Üniversite Tarafından Onaylı Ders Müfredatları
 • Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge
 • Öğrenci Belgesi
 • Lise Diploması Fotokopisi
 • Not Değerlendirme Sistemi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Okuduğu okuldan daha önce Ek-1 madde kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösteren onaylı yazı
 • Denklik Belgesi (Yurt dışından yatay geçişler için gereklidir.)
 • Başarı Belgesi (İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programına yatay geçişlerde, başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçtiğini belirten belge)
 • Sağlık Raporu (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için)
 • Öğrenim gördüğü okulda zorunlu stajını yaptı ise stajının kabul edildiğine dair onaylı belge
 • Kabul edilen adaylar “Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur” yazısı getirmeden kayıt işlemini tamamlayamazlar.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Ön Lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Öğrencinin, okumuş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.29 olması gerekir.
 • Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
 • Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları %40 oranında YKS puanı ile %60 oranında Genel Not Ortalaması hesaplanarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ NEDİR?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği ön lisans diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş başvurusu yapma hakkını ifade etmektedir.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE-1’ E GÖRE) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI ve UYGULAMA ESASLARI:

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı,
 • Meslek Yüksekokulumuza geçmek istediği ön lisans diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.
 • Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilirler.
 • Meslek Yüksekokulumuzda taban puanı henüz oluşmamış ön lisans programlarımıza yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.
 • Öğrencinin geçmek istediği ön lisans diploma programımıza, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse bu ön lisans diploma programımızın yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş başvurusu yapamaz.
 • Başvuruların değerlendirmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır. Başarı, not ortalaması vb. başka şart aranmaz.