Yatay Geçiş İşlemleri

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 
ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YURT İÇİ – YURT DIŞI ve MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU


2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Meslek Yüksekokulumuza “Kurumlararası Yurt içi- Yurt dışı yatay geçiş yolu” ve “Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1’e göre)” ile öğrenci kabul edilecektir. Başvuru tarihleri,  Ek madde -1 kontenjanları, gerekli belgeler ve diğer bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

YATAY GEÇİŞTE UYGULANACAK BURS ORANLARI:

 • Devlet yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş ile gelen öğrencilere %80 Yatay Geçiş Bursu,
 • Kayıtlı olduğu vakıf yükseköğretim kurumlarında;
  • %100 burslu olan öğrencilere %80
  • %  75 burslu olan öğrencilere %80
  • %  50 burslu olan öğrencilere %60
  • %  25 burslu olan öğrencilere %35 yatay geçiş bursu uygulanmaktadır.
  • Tam ücretli olan öğrencilere %25 yatay geçiş bursu uygulanmaktadır.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların 06 Ocak 2020 – 04 Şubat 2020 tarihleri arasında ilanda istenilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru şartlarını uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihleri

06 Ocak 2020 Pazartesi

04 Şubat 2020 Salı

Değerlendirme Tarihleri

05 Şubat 2020 Çarşamba

07 Şubat 2020 Cuma

Sonuçların İlan Edilmesi

08 Şubat 2020 Cumartesi

Kesin Kayıt Tarihleri

10 Şubat 2020 Pazartesi

13 Şubat 2020 Perşembe

Yedek Kayıt Tarihleri

14 Şubat 2020 Cuma

15 Şubat 2020 Cumartesi

 

BAŞVURU YERİ:

Yenişehir Mah. Barajyolu Cad. Çağlayan Sok No:18 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 455 77 70 (Pbx),
T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER:

 • Başvuru formu ve 2 adet vesikalık fotoğraf​
 • Transkriptin Aslı,(Onaylı)
 • ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ( İnternet Çıktısı)
 • YGS Sonuç Belgesi ( Yerleştirme Puanlarını Gösteren)
 • Üniversite Tarafından Onaylı Ders İçerikleri
 • Üniversite Tarafından Onaylı Ders Müfredatları
 • Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge,
 • Öğrenci Belgesi,
 • Lise Diploması Fotokopisi
 • Not Değerlendirme Sistemi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Okuduğu okuldan daha önce Ek-1 madde kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösteren onaylı yazı
 • Denklik Belgesi (Yurt dışından yatay geçişler için gereklidir.)
 • Başarı Belgesi (İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programına yatay geçişlerde, başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçtiğini belirten belge)
 • Sağlık Raporu, (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için)
 • Öğrenim gördüğü okulda zorunlu stajını yaptı ise stajının kabul edildiğine dair onaylı belge
 • Kabul edilen adaylar “Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur” yazısı getirmeden kayıt işlemini tamamlayamazlar.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Ön Lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Öğrencinin, okumuş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.29 olması gerekir.
 • Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

 

YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜLKEMİZDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ HAKKINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DUYURUSU

        TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak;

 1) 2019-2020 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

2) 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, daha sonraki yıllarda yapacakları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken;

a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik gibi programlar için 2019-YKS’ye girmesi ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2019-YKS’ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması,

c) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2019-YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

3) 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 2. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

4) 2019-2020 eğitim öğretim döneminde QS veya Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilecek, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

5) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

6) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’deki üniversitelere yatay geçiş yapan T.C. uyruklu öğrenciler, yatay geçiş yaptığı üniversitede en az iki yıl öğrenimine devam etmiş olmaları şartıyla Türkiye’ deki üniversitelere yatay geçiş yapabilir.

KKTC’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yapabilmesi için en az iki yıl KKTC’de kayıt yaptırdığı üniversitede öğrenim görmüş olma koşulu aranır.

Yurtdışı yatay geçiş başvurularında başvuru belgelerinin Türkçe tercümeye çevrilmiş olarak asılları ile birlikte getirilmeleri gerekmektedir.
 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ NEDİR?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği ön lisans diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş başvurusu yapma hakkını ifade etmektedir.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE-1’ E GÖRE) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI ve UYGULAMA ESASLARI:

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı,
 • Meslek Yüksekokulumuza geçmek istediği ön lisans diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. 
 • Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilirler.
 • Meslek Yüksekokulumuzda taban puanı henüz oluşmamış ön lisans programlarımıza yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.
 • Öğrencinin geçmek istediği ön lisans diploma programımıza, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse bu ön lisans diploma programımızın yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş başvurusu yapamaz.
 • Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuru yapamazlar.
 • Başvuruların değerlendirmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır. Başarı, not ortalaması vb. başka şart aranmaz.

 YATAY GEÇİŞ BURS VE ÜCRET BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ>>

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ >>

YATAY GEÇİŞ VE MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE KONTENJAN SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ >>