Yatay Geçiş İşlemleri

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 
ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YURT İÇİ – YURT DIŞI ve MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Meslek Yüksekokulumuza “Kurumlararası Yurt içi- Yurt dışı yatay geçiş yolu” ve “Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1’e göre)” ile öğrenci kabul edilecektir. Başvuru tarihleri,  Ek madde -1 kontenjanları, gerekli belgeler ve diğer bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

YATAY GEÇİŞTE UYGULANACAK BURS ORANLARI:

 • Devlet yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş ile gelen öğrencilere %75 Yatay Geçiş Bursu,
 • Kayıtlı olduğu vakıf yükseköğretim kurumlarında;

o %100 burslu olan öğrencilere %75

o % 50 burslu olan öğrencilere %60

o % 25 burslu olan öğrencilere %35

o Tam ücretli olan öğrencilere %25 yatay geçiş bursu uygulanmaktadır.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların 06 Temmuz 2020 – 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilanda istenilen belgelerle birlikte yataygecis@adiguzel.edu.tr adresinden veya Öğrenci İşleri Birimine Şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru şartlarını uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  Başlangıç Bitiş
Başvuru Tarihleri 06 Temmuz 2020 Pazartesi

14 Ağustos 2020    Cuma

Değerlendirme Tarihleri 19 Ağustos 2020 Çarşamba 20 Ağustos 2020 Perşembe
Sonuçların İlan Edilmesi 21 Ağustos 2020 Cuma
Kesin Kayıt Tarihleri 25 Ağustos 2020 Salı 28 Ağustos 2020 Cuma
Yedek Kayıt Tarihleri 31 Ağustos 2020 Pazartesi 01 Ekim 2020 Salı

 

BAŞVURU YERİ:

Yenişehir Mah. Barajyolu Cad. Çağlayan Sok No:18 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 455 77 70 (Pbx),
T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER:

 • Başvuru formu ve 2 adet vesikalık fotoğraf​
 • Transkriptin Aslı,(Onaylı)
 • ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ( İnternet Çıktısı)
 • YGS Sonuç Belgesi ( Yerleştirme Puanlarını Gösteren)
 • Üniversite Tarafından Onaylı Ders İçerikleri
 • Üniversite Tarafından Onaylı Ders Müfredatları
 • Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge
 • Öğrenci Belgesi,
 • Lise Diploması Fotokopisi
 • Not Değerlendirme Sistemi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Okuduğu okuldan daha önce Ek-1 madde kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösteren onaylı yazı
 • Denklik Belgesi (Yurt dışından yatay geçişler için gereklidir.)
 • Başarı Belgesi (İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programına yatay geçişlerde, başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçtiğini belirten belge)
 • Sağlık Raporu, (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için)
 • Öğrenim gördüğü okulda zorunlu stajını yaptı ise stajının kabul edildiğine dair onaylı belge
 • Kabul edilen adaylar “Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur” yazısı getirmeden kayıt işlemini tamamlayamazlar.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Ön Lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Öğrencinin, okumuş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.29 olması gerekir.
 • Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

KÜRESEL COVID-19 SALGINI DOLAYISIYLA YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Küresel COVID-19 Salgını dolayısıyla yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için 2547 sayılı Kanun’un 44’üncü Maddesi ile “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in Ek Madde 2’si uyarınca, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönimindeki yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 27.05.2020 tarihli toplantısında; aşağıdaki düzenlemenin yapılmasına karar verilmiştir.

2020-2021 eğitim ve öğretim döneminden önce Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitime başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde, dünyada yaşanan COVID-19 salgını dikkate alınarak, sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemindeki yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere;

1) Başarı sırası şartı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık programları hariç olmak üzere yükseköğretim kurumlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarının yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar olabilmesine,

2) Başarı sırası şartı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık programlarında ise yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarında yurt içi yatay geçiş kontenjanının %50’sinin geçilmemesine; ancak Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer alan üniversitelerin programlarından yatay geçiş yapacak öğrenciler için ayrıca bu kontenjanın yurt içi yatay geçiş kontenjanı üst sınırına kadar kullanılabilmesine,

3) Öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS/YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKS Puanına veya muadil belgelere sahip olmasına; ancak yukarıdaki 2’inci maddede nitelenen üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler için bu şartın aranmamasına, ancak yurt dışı kontenjanından daha fazla başvuru olma durumunda öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS veya muadil belgelerin sıralama ölçütü olarak kullanabilmesine,

 4) Anılan yönetmeliğin “Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.” biçimindeki 6’ıncı maddesi hükmünce yatay geçiş başvuruları kısıtlanmış olan öğrencilerin de, programa kayıt yaptırmadan sadece dil eğitimine devam edenler hariç olmak üzere, bu dönemde yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine,

5) Anılan yönetmeliğin 11’inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan “Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.” koşulunun hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuru yapacak öğrenciler için aranmamasına,

 

6) 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin de başvuru yapabilmesine, yatay geçişinin kabul edilmesi halinde intibakının programın yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler üzerinden yapılmasına,

7) Öğrencilerin yurt dışından yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde anılan yönetmeliğin 14’üncü maddesinin 6’ıncı fıkrasının “Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.” biçimindeki hükmünün bu dönemde de uygulanmaya devam edilmesine,

8) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarındaki herhangi bir programa kayıtlı olan öğrenciler ile yükseköğretim kurumunun bir programına kayıt yaptırmaksızın ilgili programın dil hazırlık sınıfına devam edenlerin yukarıda yer alan kontenjan kısıtlamalarına tabi olmaksızın, 3’üncü maddedeki ÖSYS/YKS puanına veya muadil belgelere sahip olmaları koşuluyla, yükseköğretim kurumlarımızın herhangi bir açık öğretim programına yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine,

9) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yatay geçiş taleplerinin ilgili enstitüler tarafından değerlendirilmesine,

10) Öğrencilerin yatay geçiş başvurularını, ilgili yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvuru döneminde yapmalarına,

karar verilmiştir.

Ayrıca, KKTC’de bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversiteler ile programlarında kayıtlı olan öğrencilerin bu kararın kapsamının dışında olduğu, bununla birlikte bu öğrencilerin “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir, açıklamasının yapılması uygun görülmüştür.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ NEDİR?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği ön lisans diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş başvurusu yapma hakkını ifade etmektedir.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE-1’ E GÖRE) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI ve UYGULAMA ESASLARI:

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı,
 • Meslek Yüksekokulumuza geçmek istediği ön lisans diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. 
 • Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilirler.
 • Meslek Yüksekokulumuzda taban puanı henüz oluşmamış ön lisans programlarımıza yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.
 • Öğrencinin geçmek istediği ön lisans diploma programımıza, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse bu ön lisans diploma programımızın yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş başvurusu yapamaz.
 • Başvuruların değerlendirmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır. Başarı, not ortalaması vb. başka şart aranmaz.

 

 YATAY GEÇİŞ BURS VE ÜCRET BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ>>

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ >>

YATAY GEÇİŞ VE MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE KONTENJAN SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ >>