Vizyon & Misyon

Misyon

Sektör Odaklı Kaliteli Eğitim

Temel Değerler

 • Aidiyet
 • Anadolu Kültürü ve Geleneklerine Sevgi ve Saygı
 • Atatürk Türkiyesi’nin Cumhuriyet Değerlerine Bağlılık
 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Çokkültürlülük ve Çeşitlilik
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 • İletişim
 • İş Birliği ve Takım Çalışması
 • Kalite ve Verimlilik
 • Kritik Düşünme ve Problem Çözme
 • Liderlik
 • Özyönlendirme ve Kişisel Yönetim
 • Profesyonellik ve İş Etiği
 • Sosyal Sorumluluk
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • Zaman Yönetimi

Vizyon

Sektör odaklı kaliteli eğitimin öncüsü olan ve mezunlarının sektörün en iyi firmaları tarafından tercih edildiği bir Meslek Yüksekokulu olmak.

Amaçlar ve Hedefler

Amaç 1. Mesleki Eğitim-Öğretim Kalitesini Artırmak

Hedef 1.1. Programları Sektörel İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellemek

 • Yüksekokulun ulusal ve uluslararası mesleki eğitim kurumlarıyla işbirliğini artırmak
 • Yüksekokul-Sektör işbirliği protokolleri yapmak
 • Programların sektör talepleri doğrultusunda güncellenmesini sağlamak
 • Sektörden eğitimcilerin programlarda ders vermesini sağlamak

Hedef 1.2. Öğrencilere Çokdisiplinli Bir Eğitim Vermek

 • Programlar arasında ortak dersler oluşturmak
 • Öğrencilere sertifika programları oluşturmak
 • Yüksekokul bünyesinde disiplinlerarası çift anadal programlarını yaygınlaştırmak
 • Öğrencilere 21. Yüzyıl Değerlerini öğretmek

Hedef 1.3. Öğrencilerin Yabancı Dil Yetkinliklerini Artırmak

 • Öğrencilerin İngilizce dil yetkinliğini güçlendirecek etkinlikleri artırmak
 • Öğrencilerin İngilizce seviyelerini uluslararası sertifikalarla belgelemek

Hedef 1.4. Öğrencilerin Sosyal ve Kültürel Gelişmelerine Katkıda Bulunmak

 • Programlardaki sosyal ve kültürel ders sayısını artırmak
 • Öğrencilerin sosyal ve kültürel projelerini desteklemek

Amaç 2. Nitelikli Meslek Elemanı Yetiştirmek

Hedef 2.1. Sektörün İhtiyaç Duyduğu Eğitimi Vermek

 • İlgili sektörlerin güncel ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim-öğretim müfredatlarını bu taleplere göre güncellemek
 • İlgili sektörlere yön veren kurumlarla ilişki kurmak ve işbirlikleri geliştirmek
 • İlgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu konularda mesleki sertifikalar vermek
 • Mesleğimi Öğreniyorum programıyla öğrencilerin çalışacakları sektörü ve mesleği daha iyi anlamasını sağlamak

Hedef 2.2. Sektör Odaklı Eğitimlerin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak

 • Staj ve Meslek Analizi uygulamalarının etkinlik ve verimliliğini artırmak

Amaç 3. Mesleki ve Teknik Üretimi Desteklemek

Hedef 3.1. Akademik Personelin Bilimsel Etkinliğini ve Faaliyetlerini Artırmak

 • Araştırma projelerinde yer alan ve bu projeleri sonuçlandıran öğretim elemanlarının özlük haklarını geliştirmek
 • Öğretim elemanlarının dış paydaşlarla geliştirdiği ortak projelere destek sağlamak
 • Öğretim elemanlarının bilimsel yayınlarını teşvik etmek

Hedef 3.2. Öğrencilerin Bilimsel ve Teknik Faaliyetlerini Desteklemek

 • Proje geliştiren öğrencileri desteklemek

Kalite Politikası:

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nun tüm süreçlerini kapsayacak şekilde tanımlı ve ilan edilmiş bir Kalite Politikası bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz aşağıdaki kriterlerle Kalite Politikasına sadık kalır:

• Öğrencilerimize sektör odaklı kaliteli eğitim vermek
• Kaliteye odaklanmış tutarlı yönetim ortamı sağlamak
• Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli geliştirmek
• Çalışanlarımızı, yaptıkları işleri sahiplenmeye teşvik etmek
• Tüm iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini anlamak ve verdiğimiz hizmeti
bu beklentilerin üstüne taşımak
• En önemli değerimiz olan çalışanlarımızın becerilerini, sürekli
eğitimlerle geliştirmeyi sağlamak
• Hizmetlerimizin kalitesini düşürmeden sorunları tanımlamak ve çözüme
ulaştırmak
• Etik ilkeler çerçevesinde süratli ve emniyetli iş gerçekleştirmek
• Süreçlerimiz ile ilgili doğabilecek riskleri tanımlayıp kontrol altına almak
• Kalite sistem şartlarına ve yasal mevzuatlara uymak