Vizyon & Misyon

Vizyon

“Ülke ekonomisinin ve iş yaşamının ihtiyacı olan, nitelikli işgücünü, çağdaş, demokrat ve analitik düşünceye sahip, sanayi ile işbirliği içinde bireyler olarak yetiştiren bir meslek yüksekokulu olmak.”

Misyon

 • Demokratik, şeffaf ve adaletli yönetim ekseninde eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimsemek,
 • Mesleki yeterliliğe sahip, mesleki nesnellik kurallarına saygılı, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli, girişimci küresel rekabete hazır ve anında karar verebilen insan gücünü yetiştirmek,
 • Cumhuriyetin temel ilkelerini ve milli değerleri içselleştirmiş, toplumsal sorunların farkında ve çözüm üreten kuşaklar yetiştirmek,
 • Türkiye’nin sosyal ve ekonomik dönüşümüne katkıda bulunmak,
 • Uluslararası standartlara uygun, ülkemizin bilimsel, teknolojik, kültürel bilgi birikimine katkıda bulunan; evrensel düşünce ve değerleri destekleyen, geleceğin iş dünyasının profesyonellerini ve liderlerini yetiştirmektir.

Temel Değerler:

 • Akademik özgürlükçü,
 • Bilimsel yaklaşım,
 • Öğrenciye destek, sevgi ve anlayış,
 • Çalışmalarda cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin tüm insanlara eşit yaklaşım,
 • Atatürk Türkiye’sinin Cumhuriyet değerlerine bağlılık,
 • Anadolu kültürü ve geleneklerine sevgi ve saygı,
 • Katılımcı,
 • İnsan odaklı,
 • Yenilikçi.

Kalite Politikası:

Amacımız yüksek kalitedeki hizmetimizle, beklentileri sürekli geçmektir. KURUM, aşağıdaki kriterlerle kalite politikasına sadık kalır:

• Kaliteye odaklanmış tutarlı yönetim ortamı sağlamak
• Kalite Yönetim Sistemimizin, etkinliğini sürekli geliştirmek
• Çalışanlarımızı, yaptıkları işleri sahiplenmeye teşvik etmek
• Müşterilerimizin beklentilerini anlamak ve verdiğimiz hizmeti bu beklentilerin üstüne taşımak
• En önemli değerimiz olan çalışanlarımızın becerilerini, sürekli eğitimlerle geliştirmeyi sağlamak
• Hizmetlerimizin kalitesini düşürmeden sorunları tanımlamak ve çözüme ulaştırmak
• Etik ilkeler çerçevesinde süratli ve emniyetli iş gerçekleştirmek
• Prosesimizle ilgili, doğabilecek riskleri tanımlayıp kontrol altına almak
• Kalite sistem şartlarına ve yasal mevzuatlara uymak

Bugünün piyasa şartlarının farkında olarak ve bu şartlara uyarak, kalite servis ve hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmaktayız. Biliyoruz ki, kurum olarak ayakta kalmamızın sebebi, yüksek kalitede servis hizmeti vermekteki sözlerimizin ardında yatmaktadır.