ADALET PROGRAMI

Öğr. Gör. Dilek Ece ELMASULU

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • dilekeceelmasulu@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Aslı AYDIN

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • asliaydin@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Volkan YALÇINKAYA

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • volkanyalcinkaya@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Kemal CANBAZ

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • kemalcanbaz@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Yüksel BAT*

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • yuksekbal@adiguzel.edu.tr
img

BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI

Öğr. Gör. İlknur KÜLEKÇİ

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • ilknurkulekci@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Mehmet ERGÜN

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • mehmetergun@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Şule ERKUŞ

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • suleerkus@adiguzel.edu.tr
img

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • kadriyebektas@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Yüce PİŞKİNSÜT

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • yucepiskinsut@adiguzel.edu.tr
img

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Öğr. Gör. Arzu BÜKE

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • arzubuke@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. İrem ÖZTÜRK ANABAL

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • iremozturk@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Çemen SARCAN

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • cemensarcan@adiguzel.edu.tr
img

Prof. Dr. Ahmet AKIN*

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • ahmetakin@adiguzel.edu.tr
img

DIŞ TİCARET PROGRAMI

Öğr. Gör. Fikret CANKAR

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • fikretcankar@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Özhan GÖRÇÜN

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • ozhangorcun@adiguzel.edu.tr
img

GRAFİK TASARIMI PROGRAMI

Öğr. Gör. Merve ÇEVİK GÜNGÖR

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • mervecevikgungor@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Atıf Serdar DEMİRCİ

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • atifserdardemirci@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Betül TANRIKULU

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • betultanrikulu@adiguzel.edu.tr
img

HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM PROGRAMI

Öğr. Gör. Rahşan PEKTAŞ

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1113
 • rahsanpektas@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Murat BULDU

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • muratbuldu@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Gülcan TOSUN

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • gulcantosun@adiguzel.edu.tr
img

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Öğr. Gör. Ramazan DAĞ

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • ramazandag@adiguzel.edu.tr
img

Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ

 • (0216) 455 77 70
 • 1145
 • berrinbalkasyilmaz@adiguzel.edu.tr
img

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
img

Öğr. Gör. Esra HORASAN

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • esrahorasan@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Hatice HURÇ APALI

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • haticehurcapali@adiguzel.edu.tr
img

LOJİSTİK PROGRAMI

Öğr. Gör. Özhan GÖRÇÜN

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • ozhangorcun@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Seher SOMUNCU

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • sehersomuncu@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Fikret CANKAR

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • fikretcankar@adiguzel.edu.tr
img

MEKATRONİK PROGRAMI

Öğr. Gör. Serkan UFAK

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • serkanufak@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Ece ULUSER YEGÜL

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • eceuluser@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Merve GÜNAY BÜLBÜL

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • mervegunaybulbul@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Ümit ÇAM*

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • umitcam@adiguzel.edu.tr
img

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

Dr. Öğr. Üyesi Esra TOKAT

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1145
 • esratokat@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Kiraz ÇİFCİBAŞI DURNA

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • kirazdurna@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Elif Tuba ALHAN ŞİMŞEK

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • eliftubaalhansimsek@adiguzel.edu.tr
img

MODA TASARIMI PROGRAMI

Öğr. Gör. Neslihan ÇAMURDAN

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • neslihancamurdan@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Emel YILDIRIM

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • emelyildirim@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Merve ÖZEL

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • merveozel@adiguzel.edu.tr
img

OPTİSYENLİK PROGRAMI

Öğr. Gör. Nihan ÖZKAN AYTEKİN

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1145
 • nihanozkanaytekin@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Erben AYDIN

 • (0216) 455 77 70
 • 1110
 • erbenaydin@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Nur ÜÇER

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • nurucer@adiguzel.edu.tr
img

Sevda SELEK ÇOBAN

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • sevdaselekcoban@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Delil ÖZCAN*

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • delilozcan@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. H. Onur KARAKUŞ*

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • hamitonurkarakus@adiguzel.edu.tr
img

RADYO ve TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

Öğr. Gör. Rahşan PEKTAŞ

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1113
 • rahsanpektas@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Reşide BABUÇCU*

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • residebabuccu@adiguzel.edu.tr
img

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

Öğr. Gör. Ramazan DAĞ

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • ramazandag@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Fatma TATLI KALAYCI

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • fatmatatlikalayci@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Sinan ARAMAN

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • sinanaraman@adiguzel.edu.tr
img

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

Öğr. Gör. Sultan Kübra KUZBINAR

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • sultankubrakuzbinar@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Rabia HAMİDİ

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • rabiahamidi@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Serdar BAL

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • serdarbal@adiguzel.edu.tr
img

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Öğr. Gör. Ömer Faruk KARACA

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • omerfarukkaraca@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Raziye AKYOL

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • raziyeakyol@adiguzel.edu.tr
img

Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ

 • (0216) 455 77 70
 • 1145
 • berrinbalkasyilmaz@adiguzel.edu.tr
img

TURİZM ve SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI

Öğr. Gör. Kader GEDİK UZUNASLAN

Program Başkanı
 • (0216) 455 77 70
 • 1120
 • kadergedik@adiguzel.edu.tr
img

Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN

 • (0216) 455 77 70
img

HAZIRLIK PROGRAMI

Öğr. Gör. Rahşan PEKTAŞ

Koordinator
 • (0216) 455 77 70
 • 1113
 • rahsanpektas@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Nur ÜÇER

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • nurucer@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Hakan DEMİRHAN*

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • hakandemirhan@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Nursen NAZLI*

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • nursennazli@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Nermin ÇORUK*

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • nermincoruk@adiguzel.edu.tr
img

Türk Dili & Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Öğr. Gör. Neslihan SİNOPLUOĞLU*

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • neslihansinopluoglu@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Tayfun MEMOĞLU *

 • (0216) 455 77 70
 • 1140-1141
 • tayfunmemoglu@adiguzel.edu.tr
img

* Ders saati ücretli olarak görev yapmaktadır.