İdari Kadro

Prof. Dr. Hüseyin Rıdvan YURTSEVEN

Müdür
 • (0216) 455 77 70
img

Öğr. Gör. Erben AYDIN

Müdür Yardımcısı / Yüksekokul Sekreteri
 • (0216) 455 77 70
 • erbenaydin@adiguzel.edu.tr
img

Öğr. Gör. Dr. Rahşan PEKTAŞ

Müdür Yardımcısı
 • (0216) 455 77 70
 • rahsanpektas@adiguzel.edu.tr
img

Öğrenci İşleri Birimi

Özlem SIKICAN

Birim Müdürü
 • (0216) 455 77 70
 • ozlemcan@adiguzel.edu.tr
img

Saime Şaika IŞIK

Uzman
 • (0216) 455 77 70
 • saikaisik@adiguzel.edu.tr
img

Özge UZUN

Uzman Yardımcısı
 • (0216) 455 77 70
 • ozgeuzun@adiguzel.edu.tr
img

Kurumsal İletişim Birimi

Tuğçe ÇELİK

Kariyer Planlama Uzmanı
 • (0216) 455 77 70
 • tugcecelik@adiguzel.edu.tr
img

Yazı İşleri Birimi

Nazım GÜN

Yazı İşleri ve İnsan Kaynakları Birim Müdürü
 • (0216) 455 77 70
 • nazimgun@adiguzel.edu.tr
img

Fatma COŞKUN

Yazı İşleri ve İnsan Kaynakları Uzmanı
 • (0216) 455 77 70
 • fatmacoskun@adiguzel.edu.tr
img

Danışma

Kamile BAŞIBÜYÜK

Danışma Görevlisi
 • (0216) 455 77 70
 • kamilebasibuyuk@adiguzel.edu.tr
img

Mali İşler Birimi

Özlem GÜLSOY

Birim Müdürü
 • (0216) 455 77 70
 • ozlemgulsoy@adiguzel.edu.tr
img

Ahmet Çınar

 • (0216) 455 77 70
 • ahmetcinar@adiguzel.edu.tr
img

Turgay ONSUN

 • (0216) 455 77 70
 • turgayonsun@adiguzel.edu.tr
img

Destek ve Teknik Hizmetleri Birimi / Satınalma Birimi

Çiğdem YÜKSEL

Birim Müdürü
 • (0216) 455 77 70
 • cigdemyuksel@adiguzel.edu.tr
img

Selami AKÇA

Destek ve Teknik Hizmetler Uzmanı
 • (0216) 455 77 70
 • selamiaksa@adiguzel.edu.tr
img

Mustafa AKÇA

Elektrik Teknisyeni
 • (0216) 455 77 70
 • mustafaakca@adiguzel.edu.tr
img

Enver YILDIRIM

 • (0216) 455 77 70
 • enveryildirim@adiguzel.edu.tr
img

Okan YILDIRIM

 • (0216) 455 77 70
 • okanyildirim@adiguzel.edu.tr
img

Serkan TEKE

 • (0216) 455 77 70
 • serkanteke@adiguzel.edu.tr
img

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Birimi

Volkan PİŞKİN

Birim Müdürü
 • (0216) 455 77 70
 • volkanpiskin@adiguzel.edu.tr
img

Melih TAŞTARAK

Uzman Yardımcısı
 • (0216) 455 77 70
 • melihtastarak@adiguzel.edu.tr
img

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Burcu GÖK

Uzman
 • (0216) 455 77 70
 • burcugok@adiguzel.edu.tr
img