Akademik Yayınlar

Rahsan Pektas, Erben Aydın, H. Rıdvan Yurtseven (2022) “Effects of the Slowness Course on the Slowness Attitude of Higher Education Students: Measuring and Evaluating Atasehir Adiguzel Vocational School Students’ Attitudes Towards Slowness Before and After the Slowness Course” American International Journal of Comtemporary Research Vol:12 No:1 DOI: 10.30845/aijcr.v12n1p1      URL: http://dx.doi.org/10.30845/aijcr.v12n1p1

Ece ELMASULU – Bildiri: 3 Nisan 2022 /Ankara 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi “Kadın Çalışanların Kişilik Hakkının ve Kişisel Verilerinin Korunması”

Bekir Gecer, Ozturk Tosun, Hasbi Apaydin, N.Fusun Oyman Serteller, “Comparative Analysis of SRM, BLDC and Induction Motor Using ANSYS/Maxwell”, 2021 International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME), 13 November 2021 DOI: 10.1109/ICECCME52200.2021.9591010

Cevahir PARLAK / Geniş Bant ve Dar Bant Konuşma Sinyallerinde Sağlam Temel Frekans Tespiti için Harmonik Farklar Yöntemi

Şule Erkuş, İlknur Baysak,Tolga Güngör – İbaness, XV. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, “Dunning-Kruger Sendromu Ve Imposter Sendromu Üzerine Kavramsal Bir Araştırma”, Mayıs/2021

Kadriye Bektaş – 101 Araçla Web 2.0, Pegem Akademi Yayıncılık Mayıs/2021- Ankara – 3. Baskı  (Bölüm Yazarlığı)

Geçer Bekir, Oyman Serteller Necibe Füsun (2021). Understanding a Switched Reluctance Motor Control and Analysis Methods Using Matlab/simulink . Edunine 2021 V IEEE World Conference on Engineering Education (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Doi Numarası: 10.1109/edunine51952.2021.9429155)

Geçer Bekir, Oyman Serteller Necibe Füsun (2021). Design and analysis of 6/4, 8/6 and 10/8 switched reluctance motors using Ansys/Maxwell and MATLAB/ Simulink. 2020-21 IEEE Conference on Advances in Magnetics (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Aslı Aydın – “Yapay Zekânın Ceza Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi (Çeviri)” – Seçkin Yayıncılık – “Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 21-Ceza Hukukunda Robot, Yapay Zeka ve Yeni Teknolojiler” başlıklı kitapta, Doç. Dr. Maxim DOBRINOIU tarafından kaleme alınmış olan makalenin Türkçe çevirisi – Mart 2021

Özkan Aytekin, N., Ağaoğulları, D. ve Öveçoğlu, M.L. (2019). Mechanochemical synthesis of tungsten carbide powders induced by magnesiothermic reduction of WCl  sub6/sub  and Na  sub2/sub  CO  sub3/sub  raw materials. Materials Research Express, 6(9), 96517, Doi: 10.1088/2053-1591/ab2c34

Aytekin, N.Ö., Ağaoğulları, D., Öveçoğlu, M.L. 2019.Mekanik Alaşımlama ile WC Tozlarının Sentezi ve İlişkin Karakterizasyon Çalışmaları, X. Uluslararası Seramik Kongresi, 14-16 ekim, 2019, Afyonkarahisar, Türkiye.

Aytekin, N.Ö., Ağaoğulları, D., Öveçoğlu, M.L. 2019. Mekanik Alaşımlama ile WC Tozlarının Sentezi ve İlişkin Karakterizasyon Çalışmaları, AKU Journal Science Engineering, 19 , Special Issue, 455-464.

Mustafa CORUH [1] Halil İ̇brahim CEBECİ [2], Zonguldak İli Kentlerinin Kent Dijitalleşme Endekslerine Göre Sıralanması ve Dijitalleşme Seviyelerinin Kent Dijitalleşme Haritaları ile Görselleştirilmesi, Dergi Park İDEALKENT Arşiv Cilt 11, Sayı 30

Aydın,Aslı; “Sağlık Alanında Vücut Korsanlığı ve Ceza Hukuku Sorumluluğu”; V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi;5-6 Eylül 2019,Ayvalık

Parlak, C., Diri, B. & Altun, Y. Spectro-Temporal Energy Ratio Features for Single-Corpus and Cross-Corpus Experiments in Speech Emotion Recognition. Arab J Sci Eng (2023).  URL: https://doi.org/10.1007/s13369-023-07920-8