Yönetmelikler

  • T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği için Tıklayınız.
  • T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için Tıklayınız.
  • T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği için Tıklayınız.
  • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için Tıklayınız.
  • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için Tıklayınız.