https://www.adiguzel.edu.tr/wp-content/uploads/2023/02/ERAS1-1920x600.jpg

 

ERASMUS+ Yükseköğretim Programı ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Böylece yüksek öğrenimine devam eden ya da bazı yükseköğretim kurumlarında yeni mezun kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırma, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırma; yükseköğretim personelinin ise iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini arttırması amaçlanmaktadır.

Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır:

Öğrenci Hareketliliği: Yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları

Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları

2016 yılından itibaren Meslek Yüksekokulumuzda uygulanmakta olan Erasmus+ Programı (KA131) kapsamında öğrencilerimiz de Erasmus ülkelerinde Erasmus hibesi ile staj yapma imkânına sahip olmaktadırlar. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Yüksekokulumuz Erasmus Ofisinden alabilirsiniz.

2021-2027 Dönemi ECHE Belgesi

Erasmus Politika Beyanı

Hareketlilik Başvuru İlanları

Ayrıntılı Bilgi : nihanozkanaytekin@adiguzel.edu.tr