UKRAYNA’DAN GELEN ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ VE ÖZEL ÖĞRENCİLİK ŞARTLARI

Ukrayna`da devam eden savaş sebebiyle eğitim-öğretimine devam edemeyen öğrenciler, eğitimlerine Meslek Yüksekokulumuzda devam edebilirler. Yatay geçiş işlemlerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği tarih ve kriterler aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.

Başvurular, değerlendirmeler ve kayıtlar aşağıdaki takvime göre yürütülecektir.

Kontenjan İlan Tarihi 11 Nisan 2022
Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri 11-15 Nisan 2022
Sonuçların İlan Tarihi 20 Nisan 2022
Asil Öğrenci Kayıt Tarihleri 21-22 Nisan 2022
Yedek Öğrenci İlan Tarihi 23 Nisan 2022
Yedek Öğrenci Kayıt Tarihi 25 Nisan 2022
Özel Öğrenci Başvuru Tarihleri 11-15 Nisan 2022

Yatay geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin ise 26-29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulumuza özel öğrencilik için gerekli olan belgelerle beraber başvuru yapması gerekmektedir.

UKRAYNA’DAN GELEN ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ VE ÖZEL ÖĞRENCİLİK ŞARTLARI

1.KİMLER YATAY GEÇİŞ YAPABİLİR?

Ukrayna’da faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda örgün (yüz yüze) eğitim veren bir diploma programına kayıtlı olan ve bu diploma programının hazırlık sınıfı, ara sınıfları veya son sınıfında bulunan öğrenciler, ÖSYS/YKS Kılavuzundaki şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabilir. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve önceki dönemlerde kayıt yaptırmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

2.BAŞARI ŞARTI ARANAN PROGRAMLAR (TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ, ECZACILIK, HUKUK, MÜHENDİSLİK, ÖĞRETMENLİK) İÇİN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki;

  • ÖSYS/YKS’ye girmiş ve kılavuzda yayımlanan başarı sırasına sahip olmaları veya
  • ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları gerekir.

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

3.BAŞARI SIRASI ARANMAYAN PROGRAMLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki;

  • Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının ÖSYS/YKS sınavında en düşük taban puanına sahip olmaları,
  • Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olmaları (üniversitelerin, istedikleri takdirde özel yetenek sınavı yapma hakkı saklıdır) veya
  • ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk 1000’de olan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları sağlamaları gerekir.

4.MESLEK YÜKSEKOKULLARINA (ÖNLİSANS PROGRAMLARINA) KİMLER YATAY GEÇİŞ YAPABİLECEKTİR?

Ukrayna’daki bir programa başvurup o program için gerekli hazırlık sınıfında okuyanlar dahil olmak üzere, ilgili yükseköğretim programına kayıt oldukları yıldaki YGS/TYT puanları ile meslek yüksekokullarının o yıldaki programının taban puanını karşılamak şartıyla önlisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

5.ÖSYS/YKS PUANI OLMAYAN VEYA SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NASIL YATAY GEÇİŞ YAPABİLECEKTİR?

Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde başarı sırası aranan programlar için anılan kılavuzlarda aranan sıralama şartını, başarı sırası aranmayan programlarda ise ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk 1000’de olan yükseköğretim kurumlarının diploma programına, uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması, İtalya Maturita Diploması) sonucu ile kayıt yaptırmış öğrencilerin Türkiye’de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için üniversitenin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları gerekir.

Yatay Geçiş Başvurusunda Kabul Edilecek Uluslararası Sınavlar

▪ SAT 1 (Minimum 1000 puan)

▪ ACT (Minimum 20 Puan)

▪ Abitur (Maksimum 4 Puan)

▪ Fransız Bakaloryası (Minimum 10 Puan)

▪ GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 Konuda A)

▪ Uluslararası Bakalorya (Minimum 28 Diploma Notu)

▪ Avusturya Matura Diploması

▪ İtalya Maturita Diploması

 6.UKRAYNA’DAKİ BİR DİPLOMA PROGRAMINA KAYITLI OLAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER/ORTAÖĞRETİMİNİN TAMAMINI YURT DIŞINDA TAMAMLAYAN T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPABİLECEK Mİ?

Söz konusu öğrenciler ÖSYS/YKS puanı olmayan öğrenciler gibi Türkiye’de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için üniversitenin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları şartıyla yatay geçiş yapabilecektir.

7.ÜLKEMİZDE EŞDEĞER PROGRAMI OLMAYAN ÖĞRENCİLER NASIL YATAY GEÇİŞ YAPABİLECEK?

Öğrencilerin Ukrayna’da öğrenim gördüğü diploma programının ülkemizde eşdeğerinin bulunmaması halinde, ilgili programın ders kazanımları ve içerikleri üniversitenin mer’i (yürürlükte olan) mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek öğrenciler talepleri doğrultusunda, intibak komisyonları marifetiyle en yakın diploma programına yerleştirilebilecektir.

8.KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kontenjanlar yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından belirlenerek 11 Nisan 2022 Pazartesi gününden önce internet sayfalarında yayımlanacaktır.

9.YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekmektedir.

10.YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KONTENJANLARINI MI KULLANACAKLAR?

Hayır. Her bir diploma programı için T.C. uyruklu öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler için yükseköğretim kurumları ayrı kontenjanlar belirleyecektir.

11.YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim kurumları yatay geçiş başvurularını değerlendirip, duyurusunu yaptıkları kontenjanın yarısı kadar yedek adayla birlikte 20.04.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar sonuçları internet sayfalarında ilan edeceklerdir.

12.YATAY GEÇİŞ KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

21-22 Nisan 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar asil adayların kayıtları yapılacaktır. Boş kontenjan kalması durumunda, yedek aday listesi yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında 23 Nisan 2022 günü ilan edilerek yedek aday kayıtları, 25 Nisan 2022 günü mesai saati bitimine yapılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

13.YATAY GEÇİŞ KAYITLARINDA İSTENECEK BELGELER NELERDİR?

Kişinin öğrenciliğini kanıtlayan belgeler (ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesi ve/veya uluslararası sınav sonuç belgesi, öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, ülkemize giriş-çıkış kayıtları gibi) istenecektir.

14.ÖĞRENİM ÜCRETLERİ NE KADAR?

Vakıf yükseköğretim kurumları, kendilerine yatay geçiş yapan öğrencilerden 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için belirlemiş oldukları öğretim ücretini alabileceklerdir. Devlet yükseköğretim kurumları, kendilerine yatay geçiş yapan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücretlerini, “2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair” Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca alacaklardır.

15.KİMLER ÖZEL ÖĞRENCİ OLABİLİR?

Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında; açıköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ise ülkemizdeki açıköğretim programlarında özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.

16.ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve yatay geçiş şartlarını sağlamayan öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

Yatay geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin ise 26-29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar özel öğrencilik için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekmektedir.

17.ÖZEL ÖĞRENCİLER NE KADAR ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEYECEK?

Özel öğrenci, yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri çerçevesinde yetkili kurulları tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür. Vakıf yükseköğretim kurumları özel öğrencilerden, özel öğrencilik talebinde bulunulan diploma programına kayıtlı Türk vatandaşı öğrencilerin dönem başına ödediği ücretten fazlasını talep edemez.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen şartlar için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen şartlar ile ilgili kısa soru ve cevaplar için tıklayınız.

Ukrayna’dan gelecek öğrenciler için Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız.

Ukrayna’dan gelecek öğrenciler için Yatay Geçiş Ücretleri için tıklayınız.