Meslek Yüksekokulu Müdürümüz YÖK Çalıştay’ında

11 Aralık 2019 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenmiş olan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı’nda “Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim Öğretim Süreçlerinde Niteliğin Yükseltilmesi” ve “Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Araştırma, Geliştirme, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler ile Toplumsal Hizmet Çalışmaları” başlıklı paneller gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay’a YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri,  Türkiye’deki vakıf üniversiteleri rektörleri ve vakıf meslek yüksekokulu müdürleri katıldı.

Çalıştay’ın “Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim Öğretim Süreçlerinde Niteliğin Yükseltilmesi” başlıklı birinci panelinde, Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN bir sunum yaptı. Sunumunda önce vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik görüşlerini açıklayan Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN, ardından Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda konuyla ilgili gerçekleştirilen iyi uygulamaları anlattı.