Akademik Etkinliklerimiz

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, International Journal of Management and Social Researches (IJMAS) 2020 yılı 13. sayısında Lojistik Programı Başkanı Öğr. Gör. Özhan Görçün’ün bildirisi ‘’An Application Example on Cold Chain ​​Management of Dairy Products’’ adıyla uluslararası makale olarak yayınlanmıştır.
https://ijmas.net/wp-content/uploads/2020/01/66-%C3%96zhan-G%C3%96R%C3%87%C3%9CN-An-Application-Example-on-Cold-Chain-Management-of-Dairy-Products.pdf