2018 – 2019 Mezunlarımızın Dikkatine

  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi, ve Optisyenlik Programlarından mezun öğrencilerimiz diplomalarını teslim alabilirler.
  • Geçici mezuniyet belgelerini almayan öğrencilerimiz öğrenci kimlik kartlarını, geçici mezuniyet belgelerini almış öğrencilerimiz bu belgenin aslını teslim ederek, Öğrenci İşleri Biriminde bulunan Diploma defterini imzalayacaklardır.
  • Diploma ve ilgili belgeler yalnızca mezunların kendilerine veya bu konuda vekalet vermiş oldukları vekillerine imza karşılığında elden teslim edilir. Bunun dışında herhangi bir şekilde diploma teslimi yapılamaz.