Farklılıklarımız

2012 yılında kurulan ve 2013-2014 Akademik Yılı’nda eğitim-öğretime başlayan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, “Sektör Odaklı Kaliteli Eğitimmisyonu ve önümüzdeki yıllar içinSektör odaklı kaliteli eğitimin öncüsü olan ve mezunlarının sektörün en iyi firmaları tarafından tercih edildiği bir Meslek Yüksekokulu olmakvizyonuyla hareket etmektedir.

Sektör İhtiyaçları Doğrultusunda Hazırlanan Müfredat

 • Yüksekokulumuz her bir program için bir ortak kurum belirlemiştir. Bu kurumlarla yapılan protokollerle öğrencilerimizin staj yapması ve işe girmesi sağlanmaktadır. Örneğin; HAVELSAN, Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencilerimizin HAVELSAN bünyesinde staj yapmaları ve başarılı olanların işe girmesi hususunda bir protokol imzalamıştır.
 • Ders müfredatları protokol yaptığımız kurumlarla birlikte belirlenmekte, belirlediğimiz meslek derslerine kurumlardan uzmanlar girmektedir. Ayrıca, her yıl ilgili kurum ve ilgili programın öğretim elemanları ile program öğrencileri müfredatı değerlendirmektedir. Alınan geri bildirimler ve Yüksekokulumuz Danışma Kurulu (sektörün önde gelen kurum temsilcileri, kültür-sanat önderleri ve akademisyenlerden oluşmaktadır.) önerileriyle program müfredatlarımız güncellenmektedir.

Mesleki Uygulama Ağırlıklı Müfredat

 • Tüm program müfredatları, Bologna ve TYYÇ standartlarına göre tasarlanmıştır. I ve II. yarıyılda teorik ve sosyo-kültürel dersler, III. yarıyılda mesleki uygulama dersleri, IV. yarıyılda sahada mesleki uygulama dersleri bulunmaktadır.
 • Ders müfredatlarına göre Yüksekokulumuz tarafından hazırlanan ders kitapları, Adıgüzel Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerimize ulaştırılmaktadır.

21. Yüzyıl Değerleri

Özellikle; 21. Yüzyıl Değerleri dersinde; aidiyet, bilgi okur-yazarlığı, çokkültürlülük ve çeşitlilik, düşünce ve ifade özgürlüğü, girişimcilik, iletişim, iş birliği ve takım çalışması, kalite ve verimlilik, eleştirel düşünme ve problem çözme, liderlik, özyönlendirme ve kişisel yönetim, profesyonellik ve iş etiği, sosyal sorumluluk, yaratıcılık ve yenilikçilik, zaman yönetimi, çevresel duyarlılık kavramları örnek olaylarla incelenmektedir.

Programlara İlişkin Yetki Belgeleri

Yüksekokulumuz, ilgili program için yetki belgesi alınması gerekiyorsa, gerekli şartları sağlayıp, ilgili belgeyi almak konusunda çalışmalar yürütmektedir. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yetkili kurum belgesinin alınması bu duruma örnek gösterilebilir.

Etkin Yabancı Dil Öğretimi

 • Öğrencilerimizin İngilizce yeterliliğini güçlendirmek için tüm programlarımızda İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı, Mesleki İngilizce dersi ve öğrencilerin amaçlarına göre İngilizce Sertifika Programları uygulanmaktadır.
 • Öğrencilerin İngilizce seviyeleri Oxford gibi uluslararası sınavlarla belgelendirilmektedir.
 • Hazırlık sınıfında başarı sıralamasında dereceye giren öğrenciler yurt dışında dil eğitimi gibi yönetimin her yıl belirlediği çeşitli ödüller ile ödüllendirilmektedir.

Sosyal ve Kültürel Gelişmeye Katkı

 • Yüksekokulumuz PDR Birimi, öğrencilerimizle sürekli ilgilenmektedir.
 • Yüksekokulumuzun müfredatını farklı kılan İnsan Hakları, Hayvan Hakları, Yavaşlık vb. sosyo-kültürel dersleri öğrencilerimiz ilgiyle takip etmektedir.
 • Öğrencilerin gerek bireysel gerekse öğrenci toplulukları aracılığıyla geliştirdiği sosyo-kültürel projeler desteklenmektedir.
 • Farklı kurumlarla sosyo-kültürel proje işbirlikleri geliştirilmektedir. Örneğin; Ataşehir Huzur Evi yaşlılarına Yüksekokulumuz Kitap ve Kütüphane Topluluğu, her gün düzenli kitap okumaktadır. Kuzguncuk Belediyesi’nin tarihi binalarının çizimi Yüksekokulumuz Mimari Restorasyon Programı öğrencileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Planlama Dersi

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu programlarının müfredatlarının I. yarıyılında haftada 2 saat olmak üzere Kariyer Planlama dersi bulunmaktadır. Bu dersin öğretim elemanı aynı zamanda dersi alan öğrencilerin Kariyer Danışmanı olarak atanır. Dersi alan her öğrencinin bir Kariyer Planlama Defteri vardır. Öğrencinin kariyer gelişimi bu defterle dört yarıyıl izlenir. Öğrenci bir işe yerleşene kadar Kariyer Danışmanı tarafından takip edilir. Mezun olduktan sonra da öğrenci talep ettiği takdirde kariyer danışmanlığı devam eder.

 

Staj İçeriklerinin Belirlenmesi

Yüksekokulumuz programları, öğrencilerin staj yapacağı kurumlarda 30 iş günü boyunca yapacakları stajın günlük izlencesini ve yapılacak işleri belirler. Staj sonunda öğrenci ve işyerine stajla ilgili memnuniyet anketi uygulanır.

Meslek Seminerleri Dersi

Yüksekokulumuzun tüm program müfredatlarının IV. yarıyılında Meslek Seminerleri Dersi bulunmaktadır. Bu dersin amacı; öğrencinin programıyla ilgili sektörün önde gelen kurumların yöneticilerinin Yüksekokulumuza gelerek seminer vermesi ve ertesi hafta öğrencilerin kurumu ziyaret ederek (teknik gezi) sektör hakkında uygulamalı bilgi almalarını sağlamaktır. Böylece öğrenci mesleğini daha iyi tanımakta ve kariyerini daha iyi planlamaktadır.

Teknik Geziler

Öğrencilerimizin tüm uygulamaları pekiştirmeleri için yoğun teknik gezi ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

 

Mesleki Sertifikalar

Yüksekokulumuzda öğrencilerimize, mezun olduklarında sektörün talep ettiği sertifikalar verilmektedir. Örneğin; İlkyardım Sertifikası, Cabin Emergency Evacuation Trainer Sertifikası, Pegasus Real Fire Fighting Trainer Sertifikası vb.

İŞKUR-İMES

 • Yüksekokulumuzun İŞKUR’la yaptığı anlaşmayla, her yıl İŞKUR tarafından Kariyer Planlama dersinde özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi verilmektedir. Bunun ardından tüm öğrencilerimizin özgeçmişleri, İŞKUR veri tabanına kaydedilmektedir.
 • Başta Mekatronik Programı olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda öğrenci özgeçmişleri İMES (İstanbul Madeni Eşya Sanatkârlar Sanayi Sitesi) yönetimi ile paylaşılmaktadır.

 

Sizi Dinliyoruz

Yüksekokulumuz öğrencileri, günün her saatinde akademik ve sosyo-kültürel konularda fikirlerini iletebilirler. e-mailler Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğü’ne ulaşmaktadır.

Memnuniyet Anketi

Her yarıyıl sonunda öğrencilerimizin o yarıyılda aldığı dersleri değerlendirdiği bir anket ve her akademik yıl sonunda öğrencilerimizin Yüksekokulumuzu değerlendirdikleri bir Memnuniyet Anketi bulunmaktadır.

 

ApplyATA

Projesi olan lise öğrencilerinin projeleri desteklenmekte ve Yüksekokulumuzu tercih ettiklerinde ApplyATA bursu sağlanmaktadır.

 

Öğrenci Projelerine Finansal Destek

Mesleki uygulama derslerinde proje geliştiren öğrencilere Yüksekokulumuz tarafından finansal destek sağlanmaktadır. Örneğin; Mimari Restorasyon Programı öğrencilerinin hazırladığı Atölye, Kuzguncuk Öğrenci İşleri Projesi, Meslek Yüksekokulumuz tarafından desteklenmektedir.

Öğretim Elemanları Seminer Programları

 • Yüksekokulumuzun öğretim elemanlarına; tüm yıl boyunca, özellikle yaz aylarında, eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin ya da eğitim verdikleri programdaki sektörlere ilişkin konularda akademisyen ve uzmanlar tarafından seminerler verilmektedir.
 • Ayrıca kurumdaki iç akışlar, öğrenci oryantasyon programının içeriği ve nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgiler tüm ekibe aktarılır. Çünkü kalite öncelikle kaliteli bir ekiple ve kurumda tüm ekibin aynı dili konuşmasıyla başlar.

Öğrenci Oryantasyon Programı

 • Yüksekokulumuza kayıt yaptıran tüm öğrencilere sene başında; yüksekokulumuz, akademik kadro, programın genel tanımı, okul içi süreçler, öğrenciyle ilgili birimler, etkinlikler, öğrenci toplulukları, öğrenci konseyi, yönerge ve yönetmelikler, mezuniyet yeterlilikleri, akademik takvim, akademik danışmanlık sistemi, kariyer danışmanlığı sistemi, uzaktan eğitim, staj, önemli iş birliklerimiz, not sistemi, burslar, hazırlık sınıfı vb. konularda seminerler düzenlenmektedir.
 • Amacımız öğrencilerimizin yüksekokulumuzda sunulan imkanlardan ve yıl içinde ihtiyaç duyacağı hizmetlerden haberdar olmasıdır.

ISO Belgeleri

 • Meslek Yüksekokulumuz ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Gizliliği Yönetim Sistemi Sertifikaları, ISO 21001:2018 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası ekledi.
 • Kişisel Veri Gizliliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile kişisel verilerin gizliğinin sağlanmasını amaçlayan genişletilmiş bir standarda sahip olduğumuzu, Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Sertifikası ile öğrencilerin ve diğer yararlanıcıların gereksinimlerini karşılayabilecek eğitim ürünleri ve hizmetleri sağlayan bir kurum olduğumuzu belgelendirmiş bulunuyoruz.