BAŞARILI İŞ YAŞAMI VE KİŞİSEL ÇABA

Mayıs ayı ile birlikte uzun bir maratonun sonuna yaklaşıyoruz. Yükseköğretim sürecini bitirecek olan son sınıf öğrencilerimiz, artık tecrübeli birer yükseköğretim öğrencisi olan birinci sınıf öğrencilerimiz ve yabancı dil hazırlık eğitimiyle program derslerine sağlam bir başlangıç yapacak olan hazırlık sınıfı öğrencilerimiz; acısıyla tatlısıyla koca bir seneyi bitiriyor, yeni başlangıçlara doğru yol alıyorsunuz.

Kariyer ve kişisel gelişiminiz üzerine sorgulamalarınızın her geçen dönem biraz daha derinleştiği, sosyal ve mesleki hayatta nasıl daha başarılı, daha mutlu olacağınız konusunda kendinizi, bölümünüzü, olanaklarınızı, sektörü tanımanız; bütün bunlar eksenine kendinizi geliştirmenizin her geçen gün daha önem kazandığı bir sürecin içindesiniz. Tüm dünyada artan nüfus, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı, tüketim odaklı yaşamlar 21. yüzyılda kaliteli bir işe ve yaşama ulaşmayı her geçen gün zorlaştırmaktadır. Bu noktada kendinizi farklılaştırabilmeli, genel-geçer olandan uzaklaşmalı, yaratıcı ve üretken olmak için çaba göstermelisiniz.

Yükseköğretim eğitimi boyunca çeşitli alanlarda bilgi ve beceri kazanmakta, bu kazanımlarla birlikte yol almaktasınız. Ancak önemli olan okul içerisinde verilenlerin yanı sıra çağın yetkinliklerini bilerek, kendinizi dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek bireyler olarak geliştirmektir. Bu gelişim, bu fark yaratma girişimi sizlerin sosyal hayatınız ve mesleki kariyerinizde önemli rol oynamaktadır.

Başarılı bir iş yaşamı için kendi ilgi ve yeteneklerinizi, zayıf ve güçlü yönlerinizi bilmenin yanında; kurumların 21.yy çalışanlarından beklentilerini bilmek de önemlidir.

Kurumların geçen yüzyılda çalışanlarından beklediği özellikler itaat, sadakat, çalışma disiplini ve zeka iken 21.yüzyılda bu özellikler yetersiz kalmaktadır. Kurumlar artık çalışanlarından inisiyatif alabilme, girişimcilik, yaratıcılık, tutku ve heyecan beklemektedir. Günümüz Türkiye’sinde eğitim-öğretim plan ve projeleri bu beklentileri tek başına karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu durumda kişinin kendisini geliştirmesi, çağın beklentilerine göre kendini revize etmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Hızla globalleşen dünyada çalışma hayatı eskisine nazaran evrensel bir hal almıştır. Dolayısıyla iş hayatında başarılı olmak isteyen birey yabancı dil öğrenmeli, kendi dilinin olanaklarını sonuna kadar kullanıp iyi bir iletişime sahip olmalıdır. Bilişim, yapay zekâ, kodlama, dijital çağ okuryazarlığı noktalarında yetkin olmalı; kitle iletişim araçlarını sosyal medya ve oyun ekseninden çıkartıp yaratıcı bir beceri haline dönüştürmelidir. Ancak bu şekilde fonksiyonel ve üretim odaklı bir iş gücü yaratılabileceği gibi bu yetkinliklere sahip bireylerin kaliteli iş bulması sorun olmayacaktır.

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı nitelikli iş gücünden yaratıcı bir bakış açısı, etkili iletişim kurabilen, iş birliğine açık ve çözüm odaklı çalışanlar, inisiyatif alma, liderlik ve sorumluluk beklemektedir. Bu özelliklerin sadece eğitim öğretim sürecinde edinilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla öğrenci staj yapmalı, yarı zamanlı çalışma olanağı bulabiliyorsa mesleğini yerinde deneyimleyerek tecrübe kazanmalı, mümkünse yurtdışına giderek diğer ülkelerin kültür, eğitim ekonomi sistemlerini tanımalı, kendisini farklılaştırmalıdır.

Bütün bunların yanı sıra başka bir önemli nokta ise etik değerleriniz, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci, sanat, spor ve bilim konularında kendinizi yetiştirmek için çaba harcamanızdır. Çünkü bu bireyler dünyaya farklı açılardan bakabilecek, olayları ve durumları doğru değerlendirebilecek birçok yetkinliğe sahip olacaktır. Kendini tanıyan, geliştiren, farklı fikirlere ve yaşamlara açık olan birey sosyal yaşamı ve mesleki kariyerinde de fark yaratacaktır.

  1. yüzyılda bireyin her alanda kendisini farklılaştırması mümkün olmayabilir. Bu durumda elinizden geldiği ölçüde kendinizi paydaşlarınızdan ayırmalısınız. Sosyal hayatta başarılı ve mutlu olmak, var olan kişisel potansiyelinizi fark etmek ve bu potansiyeli kullanmak, insanlığa ve doğaya katkı sağlamak; mesleki hayatta ise kariyer yapmak, yükselmek, daha iyi şartlarda çalışmak bu yetkinliklerin edinilmesiyle mümkündür. Ve bu yetkinlikleri aldığınız akademik eğitimin yanı sıra kendinizi geliştirmek için harcadığınız çaba ile etkin kılabilirsiniz.

Kendinizi geliştirmek için neler yapabileceğiniz konusunda; seçim yapmak ve karar vermekte zorlanıyorsanız, nereden başlayacağınızı bulmakta güçlük çekiyorsanız, planlarınız var ancak harekete geçemiyorsanız ve bütün bunlar sizin var olan potansiyelinizi ortaya koymanıza engel oluyorsa bir uzmandan destek alabilirsiniz.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi olarak yıl boyunca yanınızdayız.