2021-2022 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Meslek Yüksekokulumuzda 2021-22 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda,

  • Meslek Yüksekokulumuz programlarında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren Hibrit Eğitim Modeli (çevrim içi + yüz yüze) ile yürütülmesine,
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Uzaktan Eğitim Usul ve Esaslarına” dayanarak verilecek derslerinin kredi olarak en fazla %40’ının çevrimiçi yöntemle; diğer derslerin ise programların koşulları, niteliği, eğitim ortamı ve salgının seyri de göz önünde bulundurularak yüz yüze eğitim ile yürütülmesine,
  • Yükseköğretim Kurulunun yayınladığı “Eğitim Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi-2021” ve “Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi-2021” de belirtilen ilkelere riayet edilmesine,
  • Teorik ve uygulamalı derslerde ders süresinin 30 dakikayı geçmemesine, derslerin kesinlikle blok ders şeklinde yapılmamasına ve dersler arası havalandırma sürelerinin 15 dakika olmasına,
  • Yüz yüze yapılacak derslerde “Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği”, uzaktan öğretimle yapılacak derslerde ise “Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Dersleri Uygulama İlkeleri” gereğince devam koşulunun aranmasına,
  • Yüz yüze yapılacak derslerin ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının aksi bir karar alınmadığı sürece yüz yüze yapılmasına; uzaktan öğretimle yapılacak derslerin ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının “Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Dersleri Uygulama İlkeleri” kapsamında çevrimiçi yapılmasına,
  • Yüksekokulumuz yerleşkesine giriş yapanlardan COVID-19 aşı kartı ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testi istenmesine, karar verilmiştir.