2021-2022 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Meslek Yüksekokulumuz 2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılında,

  • Meslek Yüksekokulumuz programlarında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren Hibrit Eğitim Modeli (çevrim içi + yüz yüze) ile yürütülmesine,
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Uzaktan Eğitim Usul ve Esaslarına” dayanarak verilecek derslerinin kredi olarak en fazla %40’ının çevrimiçi yöntemle; diğer derslerin ise programların koşulları, niteliği, eğitim ortamı ve salgının seyri de göz önünde bulundurularak yüz yüze eğitim ile yürütülmesine,
  • Yükseköğretim Kurulunun yayınladığı “Eğitim Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi-2021” ve “Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi-2021” riayet edilmesine,
  • Covid-19 Pozitif vaka çıkması durumunda Sağlık Bakanlığının yayınladığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine” göre hareket edilmesine,
  • Teorik ve uygulamalı derslerde ders süresinin 30 dakikayı geçmemesine, derslerin kesinlikle blok ders şeklinde yapılmamasına ve dersler arası havalandırma sürelerinin 15 dakika olmasına,
  • Yüz yüze yapılacak derslerde “Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği”, uzaktan öğretimle yapılacak derslerde ise “Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Dersleri Uygulama İlkeleri” gereğince devam koşulunun aranmasına,
  • Tüm derslerin ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının aksi bir karar alınmadığı sürece yüz yüze yapılmasına,
  • Yüksekokulumuz yerleşkesine girişlerde HES kodu kontrolü yapılmasına,

karar verilmiştir.