2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Seçimleri İle İlgili Genel Esaslar

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR:

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı ‘‘Ders Seçim İşlemleri’’ 14.02.2022-18.02.2022 tarihleri arasında http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx (OBS) web adresindeki öğrenci otomasyon sisteminden yapılacaktır.

 • Ders Seçimi işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin geçmiş eğitim-öğretim yıllarına ait öğrenim ücretlerinin ödenmiş ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için kayıtlarının yenilenmiş olması gerekmektedir.
 • Öğrenci kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez.
 • Bir önceki yıldan başarısız olunan (FF-FD) dersler için devam zorunluluğu aranmaz fakat devamsızlık nedeniyle başarısız olunan (FZ) derslerin devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Ders seçimlerinin yapılabilmesi için sistem 14.02.2022 tarihinde Saat: 13:00’da açılacaktır.

 

DERS SEÇİMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 • İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır.
 • sınıf öğrencileri Bahar Yarıyılı ders seçimlerini OBS sistemi üzerinden 14.02.2022-18.02.2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir.
 • Muafiyet ve intibak işlemleri Öğrenci İşleri Birimi tarafından sisteme işlenecek olup, işlemler sonuçlandırılıncaya kadar öğrenci sistemde görünen tüm derslerine devam edecektir.
 • sınıf öğrencileri Bahar Yarıyılı ders seçimlerini OBS sistemi üzerinden 14.02.2022-18.02.2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir.
 • Sınıf öğrencileri 1.sınıfın Bahar Yarıyılında FF- FD alarak başarısız olunan derslerin öncelikli olarak seçilmesi zorunludur. Bu yüzden ders seçimine sistem üzerinde 1. Sınıf dersleri sekmesinden başarısız olunan dersler seçilerek başlanmalıdır.
 • Sınıf öğrencileri 1.sınıfın Bahar Yarıyılında  DD – DCalarak sorumlu olarak geçilen derslerin tekrar alıp almaması gerekliliği, not ortalamasının durumuna göre Akademik Danışmanı ile birlikte değerlendirilmelidir.
 • Ders seçimleri ile ilgili sorular için Akademik Danışmana mail ya da OBS sistem mesajları ile ulaşılabilir.
 • Ders seçimlerinin tamamlanabilmesi için Akademik Danışman onayı zorunludur. Ders seçimleri bitmeden danışman onaylarının kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Onay sonrası ders seçim evraklarının Akademik Danışman ve öğrenci imzalı olarak 3 nüsha halinde çıkış alınması gerekmektedir.
 • İmzalı evrakların bir nüshası öğrencide kalacaktır. Diğer iki nüshanın biri Öğrenci İşleri Birimine diğeri ise Akademik Danışmana teslim edilecektir.