Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

Program Tanıtım Söyleşileri
Ders Bilgileri
Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

Programın Amacı :

Küreselleşme ile sınırların ortadan kalktığı ve zaman kavramının daha da önem kazandığı günümüzde hızlı ve güvenilir kabul edilen havacılık sektörü dünyada ve ülkemizde olağanüstü bir hızla gelişmeye devam etmektedir. Havacılık sektörü hızla gelişirken aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman açığı da giderek artmaktadır.

Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim, çok yönlü ara elemanların yetiştirilmesi temel amacımızı oluşturmaktadır. Eğitim öğretim programımız öğrencilerimizin amacımıza hizmet eden niteliklere sahip olarak yetişebilmesi doğrultusunda hazırlanmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz, Havayolu İşletmeleri ve Havaalanlarının değişik faaliyet alanlarında ve aynı zamanda havacılık sektörüyle ilişkide olan diğer işletmelerde çalışabileceklerdir.
Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan sınav ile seçilmektedir. Meslek Yüksekokulun da yürütülmekte olan derslerin yanı sıra Kabin Memurluğu ile ilgili temel dersler çeşitli Havayolları yapılacak ile ortak protokol doğrultusunda verilecektir.

Bu programın hedefi; Türk Sivil Havacılığına ve Dünya Havacılığına saygın, güvenilir, dinamik, bilgiye açık, kendini geliştirebilen, havacılıkta emniyet ve güvenliği belirleyen standartları uygulayabilen, dürüst ve topluma hizmet etmeyi amaçlayan bireyler yetiştirmektir.

Mezun olan öğrencilerimiz, Havayolu İşletmeleri ve Havaalanlarının değişik faaliyet alanlarında ve aynı zamanda havacılık sektörüyle ilişkide olan diğer işletmelerde çalışabilecektir.

Kabin Memurlarında Kıyafet Zorunluluğu: Kabin memuru olarak çalışacak kişiler çalışacakları havayolu şirketinin kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyinmek durumundadırlar. Ayrıca üniforma giyildiğinde görünen bölgelerde dövme, herhangi bir iz, yara izi, belirgin lekenin ve piercing olmaması gerekmektedir.


Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.


Programın Ana Dersleri İçin Tıklayınız


Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.  Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

Staj: Program öğrencileri öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgilerini pekiştirmek, staj uygulaması yapacakları iş yerlerindeki sorumlulukları, ilişkileri, organizasyonu, yeni teknolojileri ve süreçleri tanımak, mock-up uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek üzere mesleki eğitimlerinin sonunda 20 günlük zorunlu stajlarını yaparak mezun olmaktadırlar. Öğrendikleri teorik bilgileri sahada uygulama imkânı bulan öğrencilerimizin staj dönemleri, kariyer danışmanları tarafından titizlikle takip edilmektedir.  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri ayrıca uygulamalı dersleri sonunda THY ya da Pegasus uygulamalı eğitim platformlarında acil durum ve yangın eğitimleri de almaktadırlar.

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

· Havacılık Yönetimi
· Lojistik Yönetimi
· Seyahat İşletmeciliği
· Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
· Turizm İşletmeciliği
· Turizm Rehberliği