Program Etkinliklerimiz

Mimari Restorasyon Programı öğrencilerimiz Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esra TOKAT ve Mimari Restorasyon Programı Öğr. Gör. Kiraz ÇİFCİBAŞI DURNA eşliğinde “Tarihi Yarımada Gezisi” gerçekleştirmiştir. Gezide Mimarlık ve Sanat Tarihi I dersi kapsamında anlatılan içerik doğrultusunda, öğrencilerin İstanbul’da Bizans sanatı ve mimarisinin gelişimi, bugünü ve dönem yapılarla ilgili restorasyon çalışmalarını yerinde görüp tanımaları amaçlanmıştır. Gezi kapsamında Aya Sofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Hipodrom’da bulunan İmparator  I. Theodosius ve Konstantin sütunları ile Burmalı Sütun ziyaret edilmiş; Bizans dönemi şehir dokusu ve bölge planlaması meydanda yer alan kalıntılar üzerinden anlatılmıştır. Teorik olarak gördükleri konuları yerinde inceleyeme fırsatı bulan öğrencilerimiz gezi sırasında keyifli zaman geçirmişlerdir.