2021-2022 ÖĞRENCİ KONSEYİ “PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ” SEÇİMLERİ

Değerli Öğrencilerimiz, 2021-2022 Öğrenci Konseyi  “Program Öğrenci Temsilcisi” seçimleri aşağıda belirtilen şekilde ve takvime göre yapılacaktır.

Seçim Takvimi Başlangıç Bitiş
Başvuruların Yapılması 08.11.2021 12.11.2021
Bireysel Tanıtma Kampanyası 15.11.2021 19.11.2021
Seçimlerin Yapılması 22.11.2021 29.11.2021

 

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranan Şartlar;

a) Yüksekokulun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

  • Yukarıda belirtilen şartları sağlayan aday öğrenciler, 08.11.2021 – 12.11.2021 tarihleri arasında yazılı olarak Yazı İşleri Birimine Adli Sicil Kaydı ile başvurur ve adaylıklarını ilan ederler.
  • Adaylar 15.11.2021 –19.11.2021 tarihleri arasında bireysel tanıtma kampanyası yürütebilirler.
  • Seçimler, http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde oylama ile yapılır.
  • Seçim Kurulu seçim sonuçlarını ilan eder.
Program           Tarih              Saat
Adalet      22-29 Kasım 2021  

08:00-24:00

Bilgisayar Programcılığı
Mekatronik
Optisyenlik
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Adalet İ.Ö.
Optisyenlik İ.Ö.