Öğrencilerimizin Dikkatine

Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin, mazeretlerinin sona ermesini izleyen yedi iş günü içinde yazılı dilekçeleri ve mazeretlerini gösteren belgeleriyle birlikte Öğrenci İşleri Birimine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ara sınav mazeret sınavı takvimi web sitemizden duyurulacaktır.