Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

MEKATRONİK PROGRAMI

Program Tanıtım Söyleşileri
Ders Bilgileri
Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Ön Lisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

MEKATRONİK Programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” ‘nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ‘nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere MEKATRONİK Ön Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Programın Amacı :


Son yıllarda elektronik, bilgisayar ve kontrol sistemlerinde çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak, hemen hemen bütün alanlarda bilgisayar kontrollü sistemler yaygınlaşmıştır. Günümüzde mekanik olarak çalışan sistemler yok denecek kadar azdır. Tasarımda, üretimde, bakım ve onarımda yapay zekâ tekniklerinin uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla gelişmiş ürünlerin tasarımı, üretimi, bakım ve onarımı bir tek konu olmaktan çıkmıştır. Mekanik, elektrik ve elektronik, hidrolik ve pnömatik, bilgisayar teknolojilerinin birlikte kullanılması bir zorunluluk halini almıştır. Bunun sonucu olarak Mekatronik yepyeni bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Mekatronik; ev teknolojilerinden ileri tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü tezgâhlardan robotlara kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Mekatronik, endüstriyel otomasyon amacıyla kontrol sistemleri teknolojisini araştıran yeni ve çağdaş bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı fizik, elektrik, elektronik, bilgisayar ve makine bilim dallarının ara kesitinde yer almaktadır. Birbirinden bağımsız gibi görünen ancak hızla gelişen teknoloji ile birlikte pek çok ortamda birbirleriyle etkileşim halinde olan bu farklı teknoloji alanlarının Mekatronik çatısı altında ilgi ve uygulama alanları oldukça geniştir.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programının amacı; sanayi ve ticari iş alanlarında kullanılan mekanik, hidrolik-pnömatik, elektrik veya elektronik tabanlı veya bilgisayar kontrollü tüm araç, gereç, ekipman, donanım ve donatım sistemlerinin ve teknolojik yapılarının tanıtımı, dizaynı, kurulumu, kullanımı, bakımı, tamiri ve geliştirilmesi konularında, yetenekli, bilgili ve belli mesleki becerilere sahip teknik insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezun olacak  öğrencilerimiz “Mekatronik Teknikeri” unvanı alacaktır

Mekatroniğin ilgi alanlarından bazıları şunlardır;

 • Sistem Entegrasyonu
 • Modelleme ve Dizayn
 • Tahrik Elemanları ve Sensorlar
 • Akıllı Kontrol
 • Robotik
 • Üretim
 • Hareket Kontrol
 • Titreşim ve Gürültü Kontrol
 • Mikro Cihaz ve Optoelektronik Sistemler
 • Otomotiv Sistemleri ve Diğer Uygulamalar

Mekatronik Programı Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Makine alanlarının kesişiminde yer almaktadır. Dolayısıyla Mekatronik eğitiminde ilgili alanlara hizmet verecek ve kesişiminde yer alacak program Türkiye’de çok önemli bir eleman açığını kapatmış olacaktır.
Mekatronik programından mezun olan öğrencilerin istihdam edilebileceği sektörler ve iş türleri oldukça geniştir;

 • Robotlar (Taşıma ve Kaynak Robotları)
 • Kontrol Sistemleri (Basınç ve Sıcaklık Kontrol Sistemleri)
 • Endüstriyel Otomasyon (Barkod Sistemleri, Üretim Bandı Cihazları)
 • Bina Otomasyonu (Güvenlik Sistemleri, Otomatik İklimlendirme Sistemleri, Otomatik Kapı Sistemleri)
 • Ev Ürünleri(Çamaşır ve Bulaşık Makineleri)
 • Otomotiv (Hava yastığı, Kilitlenmeyen Fren Sistemi(ABS))
 • Savunma Sanayi (Mayın Tarama Robotları, Otomatik Yönlendirilmiş Araçlar)
 • Tıbbi Uygulamalar (Manyetik Rezonans MR, Atroskopikal Cihazlar, Ultrasonik Problar v.s.)
 • Havacılık Mühendisliği (Otomatik pilotlar, İnsansız Hava Araçları)
 • İmge ve Ses İşleme (Otomatik Odaklama Cihazları, Ses İle Kontrol Edilen Cihazlar)
 • Üretim (CNC, NC)
 • Lazer Optik Sistemleri (Barkod)
 • Akıllı Ölçüm Cihazları (Kalibrasyon Cihazları, Test ve Ölçüm Sensörleri)

Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.


Programın Ana Dersleri İçin Tıklayınız


Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.  Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

Staj: Program öğrencileri öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgilerini pekiştirmek, staj uygulaması yapacakları iş yerlerindeki sorumlulukları, ilişkileri, organizasyonu, yeni teknolojileri ve süreçleri tanımak, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek üzere mesleki eğitimlerinin sonunda 20 günlük zorunlu stajlarını yaparak mezun olmaktadırlar. Öğrendikleri teorik bilgileri sahada uygulama imkânı bulan öğrencilerimizin staj dönemleri, kariyer danışmanları tarafından titizlikle takip edilmektedir. 

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir.

· Elektrik Mühendisliği
· Elektrik-Elektronik Mühendisliği
· Elektronik Mühendisliği
· Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
· Endüstri Mühendisliği
· Havacılık Elektrik ve Elektroniği
· İmalat Mühendisliği
· Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
· Makine Mühendisliği
· Mekatronik Mühendisliği
· Otomotiv Mühendisliği
· Uçak Bakım ve Onarım
· Uçak Gövde ve Motor Bakımı
· Uzay Mühendisliği