Akademik Etkinliklerimiz

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Lojistik Program Başkanı Öğr. Gör. Özhan GÖRÇÜN, III. UYSAD 2019 İnternational Management and Social Sciences Kongresinin ilk oturumunda “Proje ve Ağır Taşımacılığının Operasyon Yönetimi Süreçleri Üzerine Bir İnceleme” isimli bildirisini, 2. oturumda “An Application Example on Cold Chain Management of Diary Products” isimli sözlü bildirisini sunmuştur.