Akademik Çalışmalarımız

Meslek Yüksekokulumuz İş Sağlığı Güvenliği Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. Fatma Tuğçe ŞENBERBER’in hazırladığı “The Effect of The Reaction Conditions on The Synthesis and Characterization of Potassium Borate from Potassium Chloride” makalesi TR-Dizin; Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi” kapsamında yer alan “Academic Platform Journal of Engineering and Science” isimli ulusal dergide tek yazarlı olarak basıldı. İlgili çalışmaya http://dergipark.gov.tr/download/article-file/535090 linkinden ulaşabilirsiniz.