Akademik Çalışmalarımız

1st Internationsl Symposium of Design for Living With Water

9 – 10 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen “1st International Symposium of Design for Living With Water/ Beykent Üniversitesi” adlı sempozyumda Yüksekokulumuz Mimari Restorasyon Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esra TOKAT’ın “Courtyard Tradition in Interior in Anatolian Turkish Architecture and the Use of Water in Design” isimli bildirisinin tam metni, Beykent Üniversitesi tarafından yayınlanan Sempozyum Bildiri Kitabı’nda basılmıştır.