2023-2024 Staj Uygulama Duyurusu

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

20232024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

STAJ UYGULAMA DUYURUSU

 

Staj Uygulaması Yapılacak İş Günü  30
Staj Uygulaması Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri  19 Şubat 2024 – 24 Mayıs 2024

1. Staj süresi 30 (Otuz) iş günüdür. Haftada en fazla 6 iş günü çalışılabilir.

2. Staj uygulama başvurusu yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Öğrenci staj yapmak istediği işletmeyi/işyerini, program sorumlusuna bildirmek zorunda olup staj yerinin Program Başkanı tarafından uygun görülmesi gerekmektedir.

3. Öğrenciler, Staj Uygulama Kabul Formunu (SUY EK-2) doldurup, İş yeri ve Program Başkanı onaylarını aldıktan sonra Mali İşler Birimimizden staj işlemlerinizi başlatabilirler.

4. Staj yapacak öğrencilerin SGK işlemleri Mali İşler Birimimiz tarafından başlatılacaktır.

5. Staj süresince öğrenci için SGK kaza sigortası yaptırılacağından ve SGK’ ya staj yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler staja başlamadan bildirileceğinden staj tarihleri değiştirilmeyecektir.

6. Stajın yaz aylarında yapılması esastır. Öğrenci tüm derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmiş ancak staj uygulamasını henüz tamamlayamamış ise staj uygulamasına herhangi bir ayda başlayabilir.

*Staj Uygulama Akışı SUY EK-1 için tıklayınız.

Adalet Programı / Adalet İ.Ö. Programı

Öğr. Gör. Sinem TARIM KOÇ

Telefon:  0216 455 77 70

Bilgisayar Programcılığı Programı

Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ

Telefon:  0216 455 77 70

Mekatronik Programı

Öğr. Gör. Bekir GEÇER

Telefon:  0216 455 77 70

Optisyenlik Programı / Optisyenlik İ.Ö. Programı

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN

Telefon:  0216 455 77 70

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Öğr. Gör. Dilek Belma BOZKURT

Telefon:  0216 455 77 70

 

Staj Uygulaması İçin Gereken Evraklar

Staj Uygulama ve Başvuru Kabul Formu SUY EK-2 için tıklayınız.

Staj Uygulama İşletme Bilgi Formu SUY EK-3 için tıklayınız.

Staj Uygulama Yeri Değiştirme Dilekçesi SUY EK-4 için tıklayınız.

Staj Uygulama Dosyası Staj Uygulama Bilgileri SUY EK-5 için tıklayınız.

Staj Uygulama Değerlendirme Formu SUY EK-6 için tıklayınız.