2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu

1. Yaz okulunda öğrenciler en fazla 15 AKTS’ ye kadar derse kayıt yaptırabilir. (Yaz okulu sonunda alacağı ders ile mezun durumunda olan öğrenciler ilave 5 AKTS’ lik ders alabilecektir.)

2. Meslek Yüksekokulumuzda Yaz okulu için açılması önerilen dersler en az on öğrenci tarafından tercih edildiği sürece açılabilecektir.

3.  Meslek Yüksekokulumuzda ilgili dersin açık olmadığı durumlarda öğrenciler MYO Yönetim Kurulu kararı ile başka bir Üniversiteden ders seçebilecektir. (YOY EK-4)

4. Meslek Yüksekokulumuzda MYO Yönetim Kurulundan onay almadan diğer Üniversitelerden yaz okulu dersi seçen ve devam eden öğrencilerin dersleri kabul edilmeyecek ve eğitim sonrası gelen transkriptleri (geçer not alınmış olsa bile) OBS’ ye işlenmeyecektir.

5. Yaz okulu ücretlerinde herhangi bir burs veya indirim uygulanmaz.

6. Yaz okulu sırasında yapılan sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrencilere başka sınav hakkı verilmez.

Meslek Yüksekokulumuz öğrencisi olmayıp yaz döneminde Meslek Yüksekokulumuzdan ders almak isteyen öğrenciler;

1.  İlan edilen ders programından almak istedikleri dersleri “Ders Kayıt Formu”(YOY EK-3)na işleyerek, Muhasebe Biriminden alınacak ödeme makbuzu ile beraber Öğrenci İşleri Birimine teslim etmelidirler.

Ders Kayıt Formu İçin Tıklayınız (Kurum içi) 

Ders Kayıt Formu İçin Tıklayınız (Kurum dışı) 

 

Yaz Dönemi Akademik Takvimi Tarihleri​

Öğrencilerden Başvuruların Alınması 16.07.2024 23.07.2024
Haftalık Ders Programlarının Öğrencilere İlan Edilmesinin Son Günü ve Ders Kayıtları 24.07.2024
Derslerin Başlangıcı 29.07.2024 13.09.2024
Yaz Okulu Ara Sınavları (Ara Sınavlar Sırasında Derslere Devam Edilecektir) 26.08.2024 29.08.2024
Yaz Okulu Ara Sınav Notlarının “Sisteme Girişi ve İlanı” Son Günü 26.08.2024 6.09.2024
Derslerin Sona Ermesi 13.09.2024
Yaz Okulu Yarıyıl Sonu Sınavları 16.09.2024 20.09.2024

Yaz Okulu Dersleri İçin Tıklayınız.