2022-2023 ÖĞRENCİ KONSEYİ “PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ” SEÇİMLERİ

Değerli Öğrencilerimiz, 2022-2023 Öğrenci Konseyi  “Program Öğrenci Temsilcisi” seçimleri aşağıda belirtilen şekilde ve takvime göre yapılacaktır.

Seçim Takvimi Başlangıç Bitiş
Başvuruların Yapılması 07.11.2022 11.11.2022
Bireysel Tanıtma Kampanyası 14.11.2022 18.11.2022
Seçimlerin Yapılması 21.11.2022 02.12.2022

 

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranan Şartlar;

  1. a) Yüksekokulun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
  2. b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
  3. c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

  1. d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
  2. e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,
  3. f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

  • Yukarıda belirtilen şartları sağlayan aday öğrenciler, 07.11.2022 – 11.11.2022 tarihleri arasında yazılı olarak Yazı İşleri Birimine Adli Sicil Kaydı ile başvurur ve adaylıklarını ilan ederler.
  • Adaylar 14.11.2022 –18.11.2022 tarihleri arasında bireysel tanıtma kampanyası yürütebilirler.
  • Seçimler, http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde oylama ile yapılır.
  • Seçim Kurulu seçim sonuçlarını ilan eder.
Program           Tarih
Adalet 21 Kasım – 02 Aralık 2022
Bilgisayar Programcılığı
Mekatronik
Optisyenlik
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Adalet İ.Ö.
Optisyenlik İ.Ö.