2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu

1. Yaz okulunda öğrenciler en fazla 15 AKTS’ye kadar derse kayıt yaptırabilir. (Yaz okulu sonunda alacağı ders ile mezun durumunda olan öğrenciler ilave 5 AKTS’lik ders alabilecektir.)  

2. Meslek Yüksekokulumuzda Yaz okulu için açılması önerilen dersler en az on öğrenci tarafından tercih edildiği sürece açılabilecektir. 

3.  Meslek Yüksekokulumuzda ilgili dersin açık olmadığı durumlarda öğrenciler MYO Yönetim Kurulu kararı ile başka bir Üniversiteden ders seçebilecektir. 

4. Meslek Yüksekokulumuzda MYO Yönetim Kurulundan onay almadan diğer Üniversitelerden yaz okulu dersi seçen ve devam eden öğrencilerin dersleri kabul edilmeyecek ve eğitim sonrası gelen transkriptleri (geçer not alınmış olsa bile) OBS’ ye işlenmeyecektir.

5. Ders AKTS ücretleri; 1 AKTS Kredisi için KDV Dahil 1000 TL’dir.  

6. Yaz okulu ücretlerinde herhangi bir burs veya indirim uygulanmaz. 

7. Yaz okulu sırasında yapılan sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrencilere başka sınav hakkı verilmez.  

Meslek Yüksekokulumuz öğrencisi olmayıp yaz döneminde Meslek Yüksekokulumuzdan ders almak isteyen öğrenciler; 

1.  İlan edilen ders programından almak istedikleri dersleri “Ders Kayıt Formu” na işleyerek, Muhasebe Biriminden alınacak ödeme makbuzu ile beraber Öğrenci İşleri Birimine teslim etmelidirler. 

Ders Kayıt Formu İçin Tıklayınız   

Yaz Dönemi Akademik Takvimi Tarihleri​ 

Öğrencilerden Başvuruların Alınması   17.07.2023  21.07.2023 
Haftalık Ders Programlarının Öğrencilere İlan Edilmesinin Son Günü ve Ders Kayıtları                   26.07.2023 
Derslerin Başlangıcı  31.07.2023  15.09.2023 
Yaz Okulu Ara Sınavları (Ara Sınavlar Sırasında Derslere Devam Edilecektir)  28.08.2023  2.09.2023 
Yaz Okulu Ara Sınav Notlarının “Sisteme Girişi ve İlanı” Son Günü  28.08.2023  8.09.2023 
Derslerin Sona Ermesi                    15.09.2023 
Yaz Okulu Yarıyıl Sonu Sınavları  18.09.2023  22.09.2023 

Yaz Okulu Dersleri İçin Tıklayınız.