2020-2021 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DERS SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

2020-2021 Eğitim – Öğretim yılı Güz Yarıyılı ‘‘ Ders Seçim İşlemleri ’’ 12.10.2020 – 16.10.2020 tarihleri arasında http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx web adresindeki öğrenci otomasyon sisteminden yapılacaktır.

  • Ders Seçimi işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin geçmiş eğitim öğretim yıllarına ait öğrenim ücretlerinin ödenmiş ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için kayıtlarının yenilenmiş olması gerekmektedir.
  • Öğrenci, seçimini yaparak kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez, derslerden not alamaz.
  • Bir önceki yıldan başarısız olunan (FF-FD) dersler için devam zorunluluğu aranmaz fakat devamsızlık nedeniyle başarısız olunan (FZ) derslerin devam zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Ders seçimlerinin yapılabilmesi için sistem 12.10.2020 tarihinde Saat: 16:00’da açılacaktır.

DERS SEÇİMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Öğrencileri

İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır.

1.Sınıf Öğrencileri

1.sınıf öğrencilerinin güz dönemi ders seçimleri Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılacaktır.

Muafiyet ve intibak işlemleri Öğrenci İşleri Birimi tarafından sisteme işlenecek olup, işlemler sonuçlandırılıncaya kadar öğrenci sistemde görünen tüm derslerine devam edecektir.

2.Sınıf Öğrencileri

2.sınıf öğrencileri ders seçimlerini http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx web adresindeki öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yukarıda belirtilmiş olan tarih aralığında yapabileceklerdir.

ÖNEMLİ NOT

  • 1. sınıfın Güz Döneminde FF- FD  alarak başarısız olunan derslerin öncelikli olarak seçilmesi zorunludur. Bu yüzden ders seçimine sistem üzerinde 1. Sınıf dersleri sekmesinden başarısız olunan dersler seçilerek başlanmalıdır.
  • 1. sınıfın Güz Döneminde DD – DC alarak sorumlu olarak geçilen derslerin tekrar alıp almaması gerekliliği, not ortalamasının durumuna göre Akademik Danışman ile birlikte değerlendirilmelidir.
  • Ders seçimleri ile ilgili sorular için Akademik Danışmana mail ya da OBS sistem mesajları ile ulaşılabilir.
  • Ders seçimlerinin tamamlanabilmesi için Akademik Danışman onayı zorunludur. Ders seçimleri bitmeden danışman onaylarının kontrol edilmesi gerekmektedir.
  • Danışman onayı sonrası ders seçimi kağıtlarının Akademik Danışman ve öğrenci imzalı olarak 3 nüsha halinde çıkış alınması, bir nüshası öğrencinin kendisinde kalmak şartıyla, kalan iki nüshanın Öğrenci İşleri Birimine ve Akademik Danışmana teslim edilmesi gerekmektedir.