2020-2021 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DERS SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

2020-2021 Eğitim – Öğretim yılı Bahar Yarıyılı ‘‘ Ders Seçim İşlemleri ’’ 01.03.2021 – 12.03.2021 tarihleri arasında http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx web adresindeki öğrenci otomasyon sisteminden yapılacaktır.

· Ders Seçimi işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin geçmiş eğitim öğretim yıllarına ait öğrenim ücretlerinin ödenmiş ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için kayıtlarının yenilenmiş olması gerekmektedir.

· Öğrenci, seçimini yaparak kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez, derslerden not alamaz.

· Bir önceki yıldan başarısız olunan (FF-FD) dersler için devam zorunluluğu aranmaz fakat devamsızlık nedeniyle başarısız olunan (FZ) derslerin devam zorunluluğu bulunmaktadır.

· Ders seçimlerinin yapılabilmesi için sistem 01.03.2021 tarihinde Saat: 16:00’da açılacaktır.

DERS SEÇİMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Öğrencileri

İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır.

1.Sınıf Öğrencileri

1.sınıf öğrencilerinin ders seçimlerini http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx web adresindeki öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yukarıda belirtilmiş olan tarih aralığında yapabileceklerdir.

2.Sınıf Öğrencileri

2.sınıf öğrencileri ders seçimlerini http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx web adresindeki

öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yukarıda belirtilmiş olan tarih aralığında yapabileceklerdir.

ÖNEMLİ NOT

· 1. sınıfın Bahar Yarıyılında FF- FD alarak başarısız olunan derslerin öncelikli olarak seçilmesi zorunludur. Bu yüzden ders seçimine sistem üzerinde 1. Sınıf dersleri sekmesinden başarısız olunan dersler seçilerek başlanmalıdır.

· 1. sınıfın Bahar Yarıyılında DD – DC alarak sorumlu olarak geçilen derslerin tekrar alıp almaması gerekliliği, not ortalamasının durumuna göre Akademik Danışman ile birlikte değerlendirilmelidir.

· Ders seçimleri ile ilgili sorular için Akademik Danışmana mail ya da OBS sistem mesajları ile ulaşılabilir.

· Ders seçimlerinin tamamlanabilmesi için Akademik Danışman onayı zorunludur. Ders seçimleri bitmeden danışman onaylarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

· Danışman onayı sonrası ders seçimi kağıtlarının Akademik Danışman ve öğrenci imzalı olarak 3 nüsha halinde çıkış alınması, bir nüshası öğrencinin kendisinde kalmak şartıyla, kalan iki nüshanın Öğrenci İşleri Birimine ve Akademik Danışmana teslim edilmesi gerekmektedir.