Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri

Görevi Adı Soyadı Mail Adresi
Yüksekokul Müdürü / Komisyon Başkanı Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN
Yüksekokul Müdür Yardımcısı / Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Rahşan PEKTAŞ rahsanpektas@adiguzel.edu.tr
Yüksekokul Müdür Yardımcısı / Kurul Üyesi Öğr. Gör. Erben AYDIN erbenaydin@adiguzel.edu.tr
Kurul Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZKAN AYTEKİN nihanozkanaytekin@adiguzel.edu.tr
Kurul Üyesi Öğr. Gör. Dilek Ece ELMASULU dilekeceelmasulu@adiguzel.edu.tr
Kurul Üyesi Öğr. Gör. Alev AKBULAK alevakbulak@adiguzel.edu.tr
Kurul Üyesi Öğr. Gör. Serpil AKAN serpilakan@adiguzel.edu.tr
Kurul Üyesi Öğr. Gör. Ezgi ARSLAN TUNCAR ezgiarslantuncar@adiguzel.edu.tr
Kurul Üyesi Özlem SIKICAN ozlemcan@adiguzel.edu.tr
Kurul Üyesi Burcu DURAN GÖK burcugok@adiguzel.edu.tr
Öğrenci Üye Mahsum ESMERAY