Yayınlarımız

GİRİŞİMCİLİK KİTABI

Prof. Dr. H. Rıdvan Yurtseven, Öğr. Gör. Özhan Görçün ve Öğr. Gör. Fikret Cankar’ın kaleme aldığı Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları’nın ilk kitabı olan “Girişimcilik” kitabı tüm ayrıntılarıyla Girişimcilik kavramına ışık tutuyor.

Satın almak için tıklayınız.

İNSAN HAKLARI KİTABI:

İnsan Hakları”nı detaylarıyla ele alarak öğrencilerimizin farkındalıklarını arttırmak amacıyla bu yıl müfredatımıza “İnsan Hakları” dersimizi ekledik. Dersimizin kitabı Adalet Program Başkanı Öğr. Gör. D. Ece Elmasulu, Öğr. Gör. Aslı Aydın ve Öğr. Gör. Volkan Yalçınkaya tarafından hazırlandı ve Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları’ndan yayınlandı.

Satın almak için tıklayınız.

KARİYER PLANLAMA DEFTERİ:

Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Kariyer Planlama Defteri, meslek hayatına atılmadan önce öğrencilere kariyer planlarını doğru oluşturmaları ve yönlendirmeleri adına destek olmayı amaçlamakta. Prof. Dr. Rıdvan Yurtseven ve Öğr. Gör. Rahşan Pektaş tarafından hazırlanan Kariyer Planlama Defteri, öğrenciler tarafından doldurularak tamamlanan bölümleri ile öğrenciyi de sürecin içerisine katan interaktif bir yapıya sahip.

Satın almak için tıklayınız.

HAYVAN HAKLARI KİTABI:

Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları’nın dördüncü kitabı olan ve Öğr. Gör. Arzu Büke, Öğr. Gör. Aslı Aydın, Öğr. Gör. D. Ece Elmasulu, Dr. Öğr. Üyesi Esra Tokat ve Öğr. Gör. Volkan Yalçınkaya’nın kaleme aldığı “Hayvan Hakları” kitabımız öğrencilerin insan-hayvan ilişkilerini gözden geçirerek yeni farkındalıklar  oluşturmaları için bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

Satın almak için tıklayınız.

21. YÜZYIL DEĞERLERİ KİTABI

21.yüzyılın değişen sosyo-kültürel yapısı ve değerleri çalışma hayatının nitelikli çalışan kavramını yeniden tanımlamıştır. İş dünyasında artık kurumsal aidiyeti yüksek, bilgiye ulaşmada yetkin, kalite süreçlerini yönetebilen, etik değerleri olan yaratıcı, yenilikçi yani 21. yüzyıl değerleriyle donatılmış bireylere öncelik verilmektedir. Bu sebeple Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları’ndan çıkan ‪“21. Yüzyıl Değerleri” kitabımızın kariyer yolunun başındaki tüm bireylerin, kendilerine yepyeni değerler katmaları için bir rehber olmasını umut ediyoruz.

Satın almak için tıklayınız.

YAVAŞLIK KİTABI

Yavaşlık kavramını hayatımıza adapte etmemizi ve önceliklerimizi fark etmemizi sağlayacak olan “Yavaşlık” kitabı Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları tarafından yayınlandı. Yavaş yaşam, slow food, yavaş kent, yavaş ekonomi, yavaş tarım, yavaş seyahat ve yavaş turizm konularını ele alan kitabı “yavaşça” ve günlük hayatınıza uygulayacak şekilde okumanızı tavsiye ederiz. Keyifli okumalar.

Satın almak için tıklayınız.

GASTRONOMİ KİTABI

Yemeğe ilişkin ürünlerin yetiştirilmesi, toplanması, farklı yöntemlerle hazırlanması ve sunumu, uygarlıkların ve kültürlerin önemli bir bölümünü oluşturur.”

Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN tarafından yazılan ve Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları Gastrosofi Dizisinin 1. kitabı olarak yayımlanan ‪“Gastronomi”, bu düşünce çerçevesinde ortaya koyduğu bütünsel bakış açısı ile gastronomiye ilgi duyan ve bu alanda çalışmalar yapan herkes için bir rehber niteliği taşımaktadır.

Satın almak için tıklayınız.