Yayınlarımız

GİRİŞİMCİLİK KİTABI:

Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN, Öğr. Gör. Özhan GÖRÇÜN ve Öğr. Gör. Fikret CANKAR’ın kaleme aldığı Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları’nın ilk kitabı olan “Girişimcilik” kitabı tüm ayrıntılarıyla Girişimcilik kavramına ışık tutuyor.

İNSAN HAKLARI KİTABI:

İnsan Hakları”nı detaylarıyla ele alarak öğrencilerimizin farkındalıklarını arttırmak amacıyla bu yıl müfredatımıza “İnsan Hakları” dersimizi ekledik. Dersimizin kitabı Adalet Program Başkanı Öğr. Gör. D. Ece Elmasulu, Öğr. Gör. Aslı Aydın ve Öğr. Gör. Volkan Yalçınkaya tarafından hazırlandı ve Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları’ndan yayınlandı.

KARİYER PLANLAMA DEFTERİ:

Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Kariyer Planlama Defteri, meslek hayatına atılmadan önce öğrencilere kariyer planlarını doğru oluşturmaları ve yönlendirmeleri adına destek olmayı amaçlamakta. Prof. Dr. Rıdvan Yurtseven ve Öğr. Gör. Rahşan Pektaş tarafından hazırlanan Kariyer Planlama Defteri, öğrenciler tarafından doldurularak tamamlanan bölümleri ile öğrenciyi de sürecin içerisine katan interaktif bir yapıya sahip.

HAYVAN HAKLARI KİTABI:

Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları’nın dördüncü kitabı olan ve Öğr. Gör. Arzu BÜKE, Öğr. Gör. Aslı AYDIN, Öğr. Gör. D. Ece ELMASULU, Dr. Öğr. Üyesi Esra TOKAT ve Öğr. Gör. Volkan YALÇINKAYA’nın kaleme aldığı “Hayvan Hakları” kitabımız öğrencilerin insan-hayvan ilişkilerini gözden geçirerek yeni farkındalıklar  oluşturmaları için bir kılavuz niteliği taşımaktadır.