Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

DİJİTAL ÇAĞDA DÖNÜŞEN AŞK: HER (AŞK) FİLMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi-08.05.2014)

Mihriban Akyol Akın
İdil Aladağ

İnsan sosyal bir varlıktır ve günümüzde sosyalleşmenin en yaygın araçlarından biri teknolojidir. Gerçek sosyalleşme aktivitelerinin yerini sanal sosyalleşme aktiviteleri alırken, bu çalışmada teknolojiye yönelik artan bağımlılık ekseninde dijital kültürde kişiler arası iletişimin dönüşümü ele alınmıştır. Bu dönüşüm bağlamında bireyler günlük yaşam pratiklerini teknoloji araçları vasıtasıyla sürdürmekte ve hipergerçek bir dünya içerisinde yalnızlaşma ve yabancılaşma sürecine dahil olmaktadırlar. Teknolojik gelişmelerin yadsınamaz hızı akademik dünyada sıklıkla tartışılırken, bireyler ya da toplumlar tarafından sorunsallaştırılan konuları evrensel bir dille geniş kitlelere aktaran, sanat dalı sinema bu anlamda önemli bir araçtır ve bu çalışmada 2013 yapımı “HER” filmi örneği üzerinden teknoloji bağımlılığı distopik bir bakış açısıyla tartışılacaktır. Modernitenin getirdiği, yakın gelecekte ulaşılması muhtemel teknolojiyi idealize ederek başlayan film, yapay zekaya sahip bir işletim sistemi ile aşk yaşayan, yaratıcılık konusunda sıkıntıları olan bir yazarın hikayesini ele almaktadır, hikaye bu karakterin spesifiğinde toplumun mevcut durumunu yansıtmaktadır. “Öz kimliğin görünür taşıyıcısı bedenin” yok oluşu, romantik aşk retoriğini distopyaya doğru sürüklemektedir.