Seyahat – Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

TURİZM ve SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI

 

Ders Programı

Ders Bilgileri

Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ  programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” ‘nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ‘nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; Ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ  Önlisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Programın Amacı :

Ülkemizin temel sektörlerden biri haline gelmiş olan turizm sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik faaliyet gösteren bu programın amacı; Türkiye ve dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hakim ve sektörel deneyime sahip, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, uluslararası standartlarda yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin biletlerini düzenleyebilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, Turizm ve Seyahat Hizmetleri sektöründeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insan ilişkilerinde başarılı, iletişimi güçlü, İngilizce bilgisini aktif olarak kullanabilen ve bütün bu özellikleri IATA (International Air Transport Association) şartlarına uygun bir şekilde uygulayabilen, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kalifiye ara eleman yetiştirmektir.


Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.


Programın Ana Dersleri:

Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından  belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve / veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir.

  • İşletme
  • Lojistik Yönetimi
  • Seyahat İşletmeciliği
  • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
  • Turizm İşletmeciliği
  • Ekonomi ve Finans
  • Turizm Rehberliği
  • Uluslararası İşletme Yönetimi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri