Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

RADYO ve TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

 

Ders Programı

Ders Bilgileri

Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

RADYO TV PROGRAMCILIĞI programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” ‘nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ‘nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; Ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere RADYO TV PROGRAMCILIĞI Önlisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Programın Amacı :

Adıgüzel Meslek Yüksekokulu olarak ülkemizde gelişen televizyon sektöründeki potansiyel göz önünde bulundurulduğunda, bu alanda yetişecek nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu açıkça görülmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, uyumlu ekip çalışması temelinde, yapım-yayın sürecinin bir bütün olduğu bilinciyle öğrenci yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Amacımız, sektörün yapım, yayın zincirinde görev alacak bilgi ve beceri ile donatılmış eleman gereksinimini karşılamaktır. Bunun için, ağırlıklı olarak uygulamalı eğitim verilecektir. Bu programın öğrencileri, uygulamalı eğitimi Meslek Yüksekokulu’nun sahip olduğumuz TV stüdyosunda, seslendirme ve kurgu ünitelerinde yaptıkları çekim, kayıt ve çekim sonrası işlemleriyle sürdüreceklerdir.

Önemli birçok ulusal ve uluslararası sergi, fuar, bienal, festival gibi sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği merkez konumunda olan Ataşehir-İstanbul bölgesinde, öğrencilerimizin staj yapabilecekleri çok sayıda ajans ve TV kuruluşu mevcuttur. Bu bağlamda pek çok kurum ile MYO’ muzun yapmayı planladığı işbirlikleri ile uygulamanın içinde yetişen kurumsal ve akademik çalışmalarla donatılmış nitelikli elemanlar sektöre kazandırılacaktır.

Radyo Televizyon Programcılığı Bölümünde; genel kültür ve temel bilgileri geliştirmek adına verilen Türk Dili, Yabancı Dil, T.C.  İnkılap tarihi, Bilgisayar gibi ortak derslerde öğrencilerimiz; günümüzün olmazsa olmaz teknolojilerini öğrenmenin yanında, dilini doğru ve etkili kullanan, İngilizceye hakim, tarihini tanıyan bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

Akademisyenler ve sektörün uzmanlarından oluşan eğitim kadrosuyla radyo ve televizyon programcılığı bölümü; görsel, işitsel, basılı ve elektronik ortamda kitle iletişim araçlarını tanıyan, özelliklerine göre bu araçları en verimli kullanabilen elemanlar yetiştirecektir.

Bölüm öğrencileri eğitimleri sırasında kullanacakları araçları tanımanın yanında, kavramlar ve meslek hayatında karşılaşacağı durumlara da çözüm bulabilecek şekilde donanımlı olarak yetiştirilecektir.

Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü, bir iletişim ve medya çağında yaşadığımızın bilinci içerisinde, çağdaş bir toplum yaratma sürecinde iletişimin önemini vurgulayacak biçimde tasarlanmıştır. Programın hedefi radyo ve televizyon yayıncılığının esaslarını öğrenciye aktararak, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve programcılıkla ilgili sorunların çözümünde stüdyo sistemleri bilgisine sahip personel yetiştirebilmektir.


Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.


Programın Ana Dersleri:

Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.  Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

Programa ait ders zorunlu, meslek ve seçmeli dersler EK-1’de çizelge halinde mevcuttur.

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir.

 • Basın ve Yayın
 • Fotoğraf ve Video
 • Gazetecilik
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İletişim Bilimleri
 • İletişim Sanatları
 • İletişim ve Tasarım
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
 • Sinema ve Dijital Medya
 • Medya ve İletişim
 • Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Sinema ve Televizyon
 • Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
 • Yeni Medya
 • Film Tasarımı ve Yazarlığı
 • Film Tasarımı ve Yönetimi
 • Film Tasarımı ve Yönetmenliği
 • Fotoğraf
 • Görsel Sanatlar
 • Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
 • Sinema ve Dijital Medya
 • Yeni Medya ve İletişim