Öğrencilerimize Duyurulur

Çift Anadal Programına başvurmak isteyen öğrencilerimizin başvurularını 8.02.2019-27.02.2019 tarihleri arasında ÇAP Koordinatörlüğüne yapmaları gerekmektedir.