Öğrencilerimize Duyurulur

• Mezunlarımız 21.10.2019 tarihi itibariyle diplomalarını teslim alabilirler.
• Geçici mezuniyet belgelerini almayan öğrencilerimiz öğrenci kimlik kartlarını, geçici mezuniyet belgelerini almış öğrencilerimiz bu belgenin aslını teslim ederek, Öğrenci İşleri Biriminde bulunan Diploma defterini imzalayacaklardır.
• Diploma ve ilgili belgeler yalnızca mezunların kendilerine veya bu konuda vekalet vermiş oldukları vekillerine imza karşılığında elden teslim edilir. Bunun dışında herhangi bir şekilde diploma teslimi yapılamaz.
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi, Optisyenlik Programlarından mezun öğrencilerimizin diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı için, onay işlemi tamamlandıktan sonra diplomalarını teslim alabilecekleri tarih internet sitemiz üzerinden ilan edilecektir.