Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı tarafından “Koruyucu Sağlık Hizmetleri” konulu panel gerçekleştirildi.

15 Ocak 2015 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sinan ARAMAN’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel konuşmacı olarak Ünaldı Eğitim Danışmanlık İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı Koordinatörü Dr. Tayfun SERİN, Sağlık Bakanlığı İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürü Dr. Yeşim ASENA ve Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Başkanı Dr. İsmet SAYMAN katılımıyla gerçekleşti.  Sosyal, kültürel ve biyolojik bir varlık olarak insan yaşamı, toplum sağlığı ve sağlık bilinci açısından koruyucu sağlık hizmetlerinin vazgeçilemez bir ihtiyaç olduğunun vurgulandığı panelde Dr. Tayfun SERİN, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini iş sağlığı ve iş güvenliği boyutlarıyla ele aldı. Dr. Yeşim Asena, Sağlık Bakanlığı’nın yapısı ve aile hekimliği kapsamında sunulan hizmetler konusunda bilgilendirmeler yaparken, Dr. İsmet SAYMAN, sağlık hizmetlerinin temel ve kazanılmış bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’deki sağlık yapılanmasının mevcut haliyle bu hizmetlerin yeterince ve doğru bir tarzda karşılanamadığını ifade etti.