Kurullar

Kurul Adı Kurul Üyeleri
Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdürü / Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Erben AYDIN / Yüksekokul Müdür Yardımcısı / Yüksekokul Sekreteri (Tedviren)                              Öğr. Gör. Rahşan Pektaş / Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Nihan ÖZKAN AYTEKİN (Tedviren) / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı / Üye
Öğr. Gör. Rahşan PEKTAŞ (Tedviren) / Makine ve Metal Teknikleri Bölüm Başkanı /Üye
Öğr. Gör. Dilek Ece ELMASULU (Tedviren) / Hukuk Bölüm Başkanı / Üye
Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN (Tedviren) / Bilgisayar Teknolojileri Böl. Bşk. / Üye
Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı / Üye   

Yönetim Kurulu 

Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdürü / Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Erben AYDIN / Yüksekokul Müdür Yardımcısı / Yüksekokul Sekreteri                                                Öğr. Gör. Rahşan PEKTAŞ / Müdür Yardımcısı / Üye
Öğr. Gör. Nihan ÖZKAN AYTEKİN / Üye
Öğr. Gör. Dilek Ece ELMASULU / Üye                   
Öğr. Gör. Kadriye BEKTAŞ / Üye

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) 

Prof. Dr. H. Rıdvan Yurtseven / Yüksekokul Müdürü / Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Rahşan Pektaş / Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Nihan Özkan Aytekin / Tıbbi Teknikler Ve Hizmetler Böl. Bşk.  / Üye

Mezunlar Birliği Yürütme Kurulu

Öğr. Gör. Rahşan Pektaş / Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Kadriye Bektaş/ Üye
Tuğçe Çelik/ Üye