Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI

 

Ders Programı

Ders Bilgileri

Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Ön lisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

BANKACILIK VE SİGORTACILIK programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” ‘nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ‘nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere BANKACILIK VE SİGORTACILIK Ön lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Programın Amacı :

Gelişen ekonomiye paralel olarak finans sektörü de gelişmekte ve bu gelişim çok geniş alanları olan finans sektörü için nitelikli ara eleman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yakın geçmişte sektör bu alanda yeteri kadar yetişmiş nitelikli personel olmamasından dolayı farklı eğitimleri almış personel çalıştırmak zorunda kalmaktaydı. Böyle bir durumda Bankacılık ve Sigortacılık Programı bu alandaki nitelikli personel açığını kapatmak için açılmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı; para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençleri yetiştirmektir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, öğrencileri, iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler ile donatmayı hedeflemektedir. Okutulan derslerde önce teorik bilgi aktarılacak ardından piyasalara yönelik sınıf içi uygulamalar yapılacaktır. Öğrencilerimiz, aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında geniş iş ve staj olanaklarına sahiptirler. Öğrencilerimizin sektörle ilgili bilgi ve deneyim kazanmaları açısından, eğitim süresi boyunca, ilgili işyerlerinde haftanın belli günlerinde çalışmalarına yönelik uygulama dersleri müfredat kapsamında olacaktır. Ayrıca zorunlu toplam 20 günlük mesleki staj öngörülmüştür.

Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programında öğrenim görecek öğrenciler aşağıdaki yeterliliklere ulaşacaktır:

Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme.

Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilme.

Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle ilgili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilme.

Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilme.

Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrümanlarını kullanabilme.

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilme.

Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilme.

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olma.

Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilme.

Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir.

Programdan mezun olanlar başta bankalar olmak üzere her türlü finansal kuruluşta, sigorta şirketlerinin genel merkezlerinde ve acentelerinde çalışabilecekleri gibi istedikleri taktirde kendi sigorta acentelerini de açabileceklerdir. Özellikle son yıllarda ülkemizde sigorta sektöründe çok büyük gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu durum dünyadaki birçok büyük uluslararası sigorta ve finans sektörlerinin de dikkatini çekmiş ve çok sayıda global ölçekli firma ülkemizde yatırım yapmaya başlamıştır ve bunun sonucunda bu sektörde çok büyük bir personel açığı oluşmuştur ve sektör bu alanda eğitim görmüş nitelikli, dinamik ve genç personele büyük ihtiyaç duymaktadır. Bu yönüyle Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun olan öğrencilerin iş bulma olanakları çok geniştir.

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu “Sigorta Acenteliği Yönetmeliği” gereği, Meslek Yüksekokulları, Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun öğrencilerin acente açmaları, teknik müdür olmaları ve teknik personel olabilmeleri konusunda diğer bölümlerden farklı olarak asgari deneyim sürelerine ilişkin birtakım ayrıcalıklar verilmiş ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ayrıca bu yönetmelik kapsamında Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, “Sigortacılık” ile ilgili olmayan herhangi bir 4 yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunlarına tanınan asgari deneyim sürelerine ilişkin  bazı haklara da sahiptirler.

Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

Programın Ana Dersleri:

Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir.

• Aktüerya Bilimleri
• Bankacılık
• Bankacılık ve Finans
• Bankacılık ve Sigortacılık
• Ekonometri • Ekonomi
• Ekonomi ve Finans
• İktisat
• İşletme
• Lojistik Yönetimi
• Sermaye Piyasası
• Sigortacılık
• Sigortacılık ve Risk Yönetimi
• Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
• Uluslararası Finans
• Uluslararası Finans ve Bankacılık
• Uluslararası İşletme Yönetimi
• Uluslararası Ticaret
• Uluslararası Ticaret ve Finansman
• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik
• Yönetim Bilişim Sistemleri