Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden Öğretim Görevlisi İlanı

Meslek Yüksekokulumuzun 02 Mart 2021 tarih ve 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda belirtilen programına, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlana ulaşmak için tıklayınız

Öğretim Görevlisi Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız