2022-2023 BAHAR DÖNEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM ESASLARI

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uygulama Esasları

Değerli Öğrencilerimiz/Öğretim Elemanlarımız/İdari Personelimiz,

Yükseköğretim Kurulu’nun 17.02.2023 tarih ve E-75850160-301.06.01-12597 sayılı yazısına istinaden, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı’na ilişkin uygulama esaslarımız aşağıdaki gibidir.

  1. Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim’ine 27 Şubat 2023 tarihinde uzaktan öğretim olarak başlanacaktır.
  2. Teorik derslerimiz planlanmış olan gün ve saatinde öğretim elemanlarımız tarafından “Microsoft Teams” platformu aracılığıyla sınıflardan verilecektir.
  3. Teorik ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha eğitim vb.) eğitimini birlikte içeren derslerin teorik kısmı uzaktan olarak 2. maddemizdeki esaslara göre yapılacaktır. Bu derslerin uygulama kısmı Nisan ayında tekrar değerlendirilecektir.
  4. Tüm derslerin planları, kaynakları, ders notları vb. paylaşımlar “ue.adiguzel.edu.tr “ platformu üzerinden yapılacaktır.
  5. Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğine tabi olan stajlar yüz yüze yapılacaktır.
  6. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak yeni duyurular doğrultusunda planlamalarımızda güncellemeler yapılabilecektir.

Sevgili öğrencilerimizin bu süreçten en az etkilenerek dönemlerini tamamlamalarını ve başarılı bir yarıyıl geçirmelerini dileriz.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü