Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yaz Okulu Yönergesi’nin 7. Maddesinin 3. Bendi “Yaz öğretiminde yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, en az ondur.” hükmü gereğince, yaz okulu açılamayacaktır.