Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!
Kurul Adı Kurul Üyeleri
Yüksekokul Kurulu Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdürü / Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Erben AYDIN / Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Aylin SARACOĞLU / Yüksekokul Sekreteri / Raportör
Prof. Dr. Rıdvan YURTSEVEN / Yönetim ve Org. Böl. Bşk / Üye
Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ / Tıbbi Hiz. Ve Tek. Böl. Bşk.  / Üye
Öğr. Gör. Dr. Fatma Tuğçe ŞENBERBER (Tedviren) / Mak. ve Metal Tek. Böl. Bşk / Üye
Prof. Dr. Rıdvan YURTSEVEN (Tedviren) / Hukuk Bölüm Başkanı / Üye
Dr. Öğr. Üyesi Esra TOKAT(Tedviren) / Tasarım Bölüm Başkanı / Üye
Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ(Tedviren) / Çocuk Bak. ve Gen. Hiz. Böl. Bşk / Üye
Dr. Öğr. Esra TOKAT / Mimarlık ve Şeh. Plan. Böl. Bşk. / Üye
Prof. Dr. Rıdvan YURTSEVEN (Tedviren) / Finans. Bank. ve Sig. Böl. Bşk / Üye
Öğr. Gör. Dr. Fatma Tuğçe ŞENBERBER (Tedviren) / Bilgisayar Teknolojileri Böl. Başk. / Üye
Prof. Dr. Rıdvan YURTSEVEN (Tedviren) / Seyahat Turizm ve Eğ. Hiz. Böl. Bşk / Üye
Öğr. Gör. Dr. Fatma Tuğçe ŞENBERBER (Tedviren) / Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl. Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ(Tedviren) / Görsel İşitsel Teknikler Böl. Baş.
Prof. Dr. Rıdvan YURTSEVEN (Tedviren) / Ulaştırma Hizmetleri Böl. Baş.
Yönetim  Kurulu  Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdürü / Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Erben AYDIN / Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Aylin SARACOĞLU / Yüksekokul Sekreteri  / Rapörtör
Dr. Öğr. Üyesi Esra TOKAT/ Mimarlık ve Şeh. Plan. Böl. Bşk. / Üye
Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl. Bşk / Üye
Öğr. Gör. Dr. Fatma Tuğçe ŞENBERBER (Tedviren) / Mak. ve Metal Tek. Böl. Bşk / Üye
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)  Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdürü / Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Erben AYDIN / Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ/ Tıbbi Dok. ve Sek. Prog. Bşk. / Üye
Dr. Öğr. Üyesi Esra TOKAT/ Mimari Restorasyon Prog. Bşk. / Üye 
Öğr. Gör. Ece ULUSER / Mekatronik Prog. / Üye
Öğr. Gör. Özhan GÖRÇÜN / Lojistik Prog. Bşk. / Üye
Staj ve Eğitim Uygulamaları Kurulu Aylin SARAÇOĞLU / Yüksekokul Sekreteri / Kurul Başkanı 
Öğr. Gör. Hüseyin Çağrı GÜLSEVEN / Adalet Prog. Başk. / Üye
Öğr. Gör. Dr. Fatma Tuğçe ŞENBERBER / İş Sağlığı ve Güvenliği Prog. Bşk. / Üye
Öğr. Gör. Özhan  GÖRÇÜN / Lojistik Prog. Bşk. / Üye
Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu  Dr. Öğretim Üyesi Berrin Balkaş Yılmaz / Tıbbi Dök. ve Sek. Prog Bşk. / Başk.
Öğr. Gör. Ramazan DAĞ / Sağlık Kur. İşlet Prog. Bşk. / Üye    
Öğr. Gör. Okan VARDARLI / Bilgisayar Programcılığı Prog. Bşk. / Üye
Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Programlara göre tasnif edilmiş Danışma Komiteleri Listesi