Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!


Kurul Adı Kurul Üyeleri
Yüksekokul Kurulu Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdür V. Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Erben AYDIN / Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Aylin SARACOĞLU / Yüksekokul Sekreteri / Raportör
Öğr. Gör. Özhan GÖRÇÜN / Yönetim ve Org. Böl. Bşk  / Üye
Öğr. Gör. Raziye AKYOL / Tıbbi Hiz. Ve Tek. Böl. Bşk.  / Üye
Yrd. Doç. Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU / Mak. ve Metal Tek. Böl. Bşk / Üye
Öğr. Gör. Serhan KARARSLAN / Hukuk Bölüm Başkanı / Üye
Öğr. Gör. Neslihan ÇAMURDAN / Tasarım Bölüm Başkanı / Üye
Öğr. Gör. Arzu BÜKE / Çocuk Bak. ve Gen. Hiz. Böl. Bşk / Üye
Yrd. Doç. Dr. Esra TOKAT /Mimarlık ve Şeh. Plan.. Böl. Bşk. / Üye
Öğr. Gör. Behlül ERSOY / Finans. Bank. ve Sig. Böl. Bşk / Üye
Öğr. Gör. Kadriye KILIÇ /Bilgisayar Teknolojileri Böl. Başk. / Üye
Öğr. Gör. Merve AKAR / Seyahat Turizm ve Eğ. Hiz. Böl. Bşk / Üye
Öğr. Gör. Dr. Tuğçe ŞENBERBER/ Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl. Bşk.
Öğr. Gör. Rahşan PEKTAŞ/Görsel İşitsel Teknikler Böl. Baş.
Öğr. Gör. Hüseyin KESENEK/Ulaştırma Hizmetleri Böl. Baş.
Yönetim  Kurulu  Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdür V. Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Erben AYDIN / Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Aylin SARACOĞLU / Yüksekokul Sekreteri  / Rapörtör
Yrd. Doç. Dr. Esra TOKAT / Mimari Restorasyon Prog./ Üye            
Yrd. Doç. Dr. Berrin BALKAŞ YILMAZ /Tıbbi Dok. Ve Sek. Prog./ Üye
Öğr. Gör. Raziye AKYOL  / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl. Bşk / Üye
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)  Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN / Yüksekokul Müdür V. Kurul Başkanı
Öğr. Gör. Erben AYDIN / Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Berrin Balkaş Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Esra Tokat
Öğr. Gör. Ece Uluser
Öğr. Gör. Özhan Görçün
Staj ve Eğitim Uygulamaları Kurulu Aylin SARAÇOĞLU/Yüksekokul Sekreteri /Kurul Başkanı 
Öğr. Gör. Serhan KARAARSLAN / Adalet Prog. Başk./ Üye
Öğr. Gör. Dr. Fatma Tuğçe ŞENBERBER / İş Sağlığı ve Güvenliği Prog. Bşk./Üye
Öğr. Gör. Özhan  GÖRÇÜN / Lojistik Prog. Bşk. /Üye
Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu  Ögr. Gör. Raziye AKYOL / Tıbbi Dök. ve Sek. Prog Bşk. / Başk.
Öğr. Gör. Hatice HURÇ APALI / Sağlık Kur. İşlet Prog. Baş./ Üye    
Öğr. Gör. Kadriye Kılıç / Bilgisayar Programcılığı Prog. Bşk. / Üye
Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Programlara göre tasnif edilmiş Danışma Komiteleri Listesi