Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!


Yüksekokul Kurulu

Öğr. Gör. Erben AYDIN
Başkan / Yüksekokul Müdür V.
erbenaydin@adiguzel.edu.tr

Aylin SARACOĞLU
Raportör/ Yüksekokul Genel Sekreteri
aylinsaracoglu@adiguzel.edu.tr

Ögr. Gör. Serkan UFAK
Üye/ Mekatronik Program Başkanı
serkanufak@adiguzel.edu.tr

Ögr. Gör. Raziye AKYOL
Üye/ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Başkanı
raziyeakyol@adiguzel.edu.tr

Ögr. Gör. Özhan GÖRÇÜN
Üye/ Lojistik Program Başkanı
ozhangorcun@adiguzel.edu.tr

Ögr. Gör. Arzu BÜKE
Üye/ Çocuk Gelişimi Program Başkanı
arzubuke@adiguzel.edu.tr

Ögr. Gör. Neslihan ÇAMURDAN
Üye/ Moda Tasarımı Program Başkanı
neslihancamurdan@adiguzel.edu.tr

Öğr. Gör. Behlül ERSOY
Finans. Bank. ve Sig. Böl. Bşkanı
behlulersoy@adiguzel.edu.tr

Öğr. Gör. Kadriye KILIÇ
Bilgisayar Teknolojileri Böl. Başkanı
kadriyekilic@adiguzel.edu.tr

Öğr. Gör. Merve AKAR
Seyahat Turizm ve Eğ. Hiz. Böl. Bşkanı
merveakar@adiguzel.edu.tr

Yönetim Kurulu

Öğr. Gör. Erben AYDIN
Başkan / Yüksekokul Müdür V.
erbenaydin@adiguzel.edu.tr

Aylin SARACOĞLU
Raportör/ Yüksekokul Genel Sekreteri
aylinsaracoglu@adiguzel.edu.tr

Öğr. Gör. Raziye AKYOL
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl.  Bşkanı
raziyeakyol@adiguzel.edu.tr