Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 
ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YURT İÇİ – YURT DIŞI ve MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, “ Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine ve “01.07.2014 Tarih ve 29 Sayılı Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı” ile kabul edilen “Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yatay Geçiş İşlemleri ve Uygulama Esaslarına” uygun olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Meslek Yüksekokulumuza “Kurumlararası Yurt içi- Yurt dışı yatay geçiş yolu” ve “Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1’e göre)” ile öğrenci kabul edilecektir. Başvuru tarihleri,  Ek madde -1kontenjanları, öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler ve diğer bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Tarihi ve Yeri:
Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların 24 Temmuz 2017 – 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında ilanda istenilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru şartlarını uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2017-2018 YATAY GEÇİŞ Başvuru Tarihi
Başlangıç Bitiş
Başvuru Tarihleri 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15 Ağustos 2017 Salı
Değerlendirme Tarihleri 16 Ağustos 2017 Çarşamba 23 Ağustos 2017 Çarşamba
Sonuçların İlan Edilmesi 25 Ağustos 2017 Cuma
Kesin Kayıt Tarihleri 28 Ağustos 2017 Pazartesi 06 Eylül 2017 Çarşamba
Yedek Kayıt Tarihleri 07 Eylül 2017 Perşembe 08 Eylül 2017 Cuma

 

Başvuru Yeri :

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

Yenişehir Mah. Barajyolu Cad. Çağlayan Sok No:18 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0216 455 77 70 (Pbx)

Yatay geçiş Başvurularında İstenen Belgeler:

 • Başvuru formu ve 2 adet vesikalık fotoğraf​
 • Transkriptin aslı,(Onaylı)
 • ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ( İnternet Çıktısı)
 • YGS sonuç belgesi ( Yerleştirme Puanlarını Gösteren)
 • Üniversite tarafından onaylı ders içerikleri
 • Üniversite Tarafından onaylı Ders Müfredatları
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
 • Öğrenci belgesi,
 • Lise Diploması Fotokopisi
 • Not Değerlendirme Sistemi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Okuduğu okuldan daha önce Ek-1 madde kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösteren onaylı yazı

Yurt dışı başvurularında istenilen belgelere ek olarak; Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans diploma programına eşdeğerliğinin Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya Başvuru Koşullarında belirtilen sınavlardan geçerli puanlara sahip olması gerekir. Adayın ÖSYS puanının en az, diploma programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanına eşit olması; ya da başvuru koşullarında ilan edilen Muadil sayılan sınavlardan asgari puana eşit veya yüksek olması gerekir.
Yatay Geçiş Başvuru Koşulları:

 1. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 3. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 4. Öğrencinin, okumuş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.29 olması gerekir.
 5. Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
 6. Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliğinin Meslek Yüksekokulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 7. Yurt dışından başvuracak, yatay geçiş yapılmak istenilen diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu Meslek Yüksekokulumuza yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
 8. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvuru sırasında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır.Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda YGS ve LSY’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için en az Türkiye’deki ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puana eşit ya da yüksek olması gerekmektedir.
 • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 21 Puan)
 • Abitur  (Minimum 4 Puan)
 • Fransız Bakaloryası Diploma notu en az 12
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) (Minimum 28)
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)  (Maximum 2)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) (Minimum 70)

Yurtdışı yatay geçiş başvurularında başvuru belgelerinin Türkçe tercümeye çevrilmiş olarak asılları ile birlikte getirilmeleri gerekmektedir.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ NEDİR?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği ön lisans diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş başvurusu yapma hakkını ifade etmektedir.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE-1’ E GÖRE) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI ve UYGULAMA ESASLARI:

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı,

Meslek Yüksekokulumuza geçmek istediği ön lisans diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. 

Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilirler.

Meslek Yüksekokulumuzda taban puanı henüz oluşmamış ön lisans programlarımıza yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

Öğrencinin geçmek istediği ön lisans diploma programımıza, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse bu ön lisans diploma programımızın yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş başvurusu yapamaz.

Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuru yapamazlar.

Başvuruların değerlendirmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır. Başarı, not ortalaması vb. başka şart aranmaz.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ >>        

YATAY GEÇİŞ BURS VE ÜCRET BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ>>

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ>>

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ>>