Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

 

 

T.C.
ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
SIKÇA SORULAN SORULAR

EĞİTİM-ÖĞRETİME (ÖİB) YÖNELİK :

Sınavımı kaçırdım ne yapabilirim?

Ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe ve belge Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurur. Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Hangi durumlarda devamsızlık dikkate alınmaz?

Müdürlük onayı ile Meslek Yüksekokulumuzu veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz. Bunun dışında devam ile ilgili sağlık raporu dahil hiçbir mazeret kabul edilmez.

Herhangi bir konuda sorunum olursa ne yapmam gerekir?

Bir sorununuz olursa öncelikle bunu danışmanınıza ve PDR Birimi ile paylaşmanız ve gerektiği durumlarda da program başkanı, Genel Sekreter, Müdür Yardımcısı ve en son olarak MYO müdürü ile görüşebilirsiniz.

Ders programımı nasıl öğrenebilirim?

Ders programlarımızı web sayfamızda bulabilirsiniz. Yapılmış olan değişiklikler web sayfamızda güncellenmektedir.

Hangi gün hangi sınavın olacağını nerden öğrenebilirim?

Sınav tarihlerimizin web sayfamızda duyuruları yapılmaktadır. Web Sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Ders muafiyeti için nereye başvurmalıyım?

Bağlı bulunduğunuz program başkanlığına başvuru yapabilirsiniz.

Devam, devamsızlık durumlarımı nereden görebilirim?

Öğrenci otomasyon sisteminizden görebilirsiniz. Otomasyon sisteminizde devamsızlıklarınızı görüntüleyemediyseniz; dersi veren Öğretim Görevlisinden öğrenebilirsiniz.

Muafiyetler için ek bir ücret ödeniyor mu?

Hayır, ek bir ücret ödenmiyor.

Birinci sınıfta kaldığım dersler için, ikinci sınıfta ek bir ücret ödüyor muyum?

Hayır, ek bir ücret ödenmiyor

Önceki üniversitemden muaf olmak istediğim derslerle ilgili ne yapabilirim?

Bağlı olduğunuz program ya da bölüm başkanlığına Transkript ve ders içerikleriyle birlikte muaf olmak istediğiniz derslerinizi dilekçe ile birlikte teslim edebilirsiniz.

Muafiyetler Öğrenci otomasyon sistemine ne zaman işleniyor?

Program ya da Bölüm Başkanlarından gelen intibak raporlarının yönetim kurulu onayından sonra sisteme işlenmektedir.

Danışmanımdan hangi konularda bilgi alabilirim?

Eğitim öğretimle ilgili olmak kaydıyla her konuda yardım alabilirsiniz.

Hangi durumlarda bütünleme sınavına girilebilir? Dilekçe vermek gerekli mi?

Kaldığınız (FF,FD) ya da not yükseltmek istediğiniz derslerden bütünleme sınavına girebilirsiniz. Kaldığınız dersler için dilekçe vermeniz gerekmiyor, not yükseltmek istediğiniz dersler için dilekçe vermeniz gerekmektedir.

Bütünleme sınavından düşük not aldım. Final notum mu geçerli olur?

Final notunuz yüksek bile olsa en son girdiğiniz sınavda almış olduğunuz not geçerlidir.

Alan dışı dersimin hangi sınıfta olduğunu nereden öğrenebilirim?

Seçmiş olduğunuz alan dışı dersinizi hangi programın seçmeli dersinden seçtiyseniz o programın ders programından öğrenebilirsiniz.

Final Bütünleme ve Tek ders Sınavlarının Mazereti var mıdır?

Hayır, Final Bütünleme ve Tek Ders Sınavlarının Mazereti yoktur.

Sorumlu olarak geçtiğim (DD ve DC ) dersleri tekrar etmem ile ilgili nereden bilgi alabilirim?

Bağlı olduğunuz program ya da bölüm başkanlığından bilgi alabilirsiniz.

Derslerimi seçtikten sonra danışman onayına gönderdim ve danışmanım da gerekli onayı verdi. Ancak derslerimde bir değişiklik yapmak istiyorum ama başarılı olamıyorum. Ne yapmalıyım?

Danışman sizin yaptığınız kayıtları onayladıktan sonra sizin bir işlem yapmanız mümkün değildir. Ancak danışmanınız kayıt yenileme (ders seçimi) dönemi süresince danışmanı olduğu öğrencilere ilişkin ders kayıt bilgilerinde istediği değişikliği yapabilir. Bu konuda danışmanınızla irtibata geçmelisiniz.

Obs sisteminde nereden giriş yapabilirim?

www.adiguzel.edu.tr den öğrencilerimiz linkinin içeriğinden Öğrenci Bilgi Yönetimini tıklayarak veya http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx linkinden Öğrenci Giriş ekranına tıklayarak kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Ders kaydı yaptırmasam ne olur?

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

Danışmanımdan hangi konularda yardım alabilirim?

Eğitim öğretimle ilgili olmak kaydıyla her konuda yardım alabilirsiniz.

Çift anadal yapabilir miyim?

Evet . Gerekli şartları sağladıktan sonra Meslek Yüksekokulumuzda çift anadal yapabilirsiniz.

Muafiyet sınavları hangi dersler için geçerli değildir?
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler muafiyet sınavı açabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile muaf tutulur.

Meslek Yüksekokulumuzda İngilizce I-II ve Temel Bilgi Teknolojileri dersleri için muafiyet sınavları açılmaktadır.

Yaz okulu kapsamında başka üniversiteden ders alabilir miyim? 
Meslek Yüksekokulumuzda açılmamak ve program başkanlığı ile müdürlüğün uygun görmesi şartıyla başka üniversitelerden de dersler alınabilir..

Mazeret sınavı ne zaman yapılır?

Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili yüksekokulu müdürlüğüne başvurur. Mazeretleri ilgili yönetim kurulları tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Onur / Yüksek onur belgemi ne zaman alabilirim?

Her eğitim-öğretim yılı sonunda geçici mezuniyet belgesi/diploma ile birlikte verilir.

DD ve DC Notlarımdan hangi durumda başarılı sayılırım?

Dersin alındığı yarıyılda Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) en az 2,00 ise o yarıyılın DD ve DC notları başarılı sayılır. Bir yarıyılın, YNO’sı 2.00’nin altında, ancak yıl ortalaması (iki yarıyılın ortalaması) en az 2.00 ise, yine iki yarıyıldaki DD ve DC notları başarılı sayılır.

Devamsızlıktan kaldığım bir dersin final sınavına girebilir miyim?

Devamsızlık nedeni ile sınava girme hakkını kaybettiğiniz için Final sınavlarına katılamazsınız.

Ders kaydı ne zaman yapılır?
Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenci, daha önce aldığı fakat başarısız olduğu dersler öncelikli olmak üzere, o yarıyıl için öğrenci otomasyon sisteminden ders seçimini yapar ve danışman öğretim elemanının onayı ile kesin ders kaydını yaptırır.

Zorunlu Yabancı Dil dersinden nasıl muaf olabilirim?
Meslek Yüksekokulumuzda zorunlu ders olarak belirtilen yabancı dil dersi için dönem başında İngilizce muafiyet sınavı uygulanır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam ettiği halde başarısız olan öğrenciler muafiyet alabilmek için bu sınavlara girmek zorundadır.

Derse Devam zorunluluğu var mıdır?
Öğrenciler; derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Raporlu olduğum günler devamsızlıktan düşülür mü?

Rapor alan öğrenci derse devam etmemiş olarak kabul edilir. Devamsızlıktan düşülmez. .

Bir yarıyılda kaç sınav yapılır?
Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınavlar ve mazeret sınavlarından oluşur.

Ders Başarı notum nasıl oluşuyor?
Her dersin; ölçme değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders başarısının ölçümünde etki oranı ders müfredatında belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir ara sınavda ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev ve benzeri çalışmalardan alınan notlarla, yarıyıl sonu sınavından alınan not dikkate alınarak hesaplanır.

Başarı notu nasıl hesaplanır?

Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’tır. Ancak belirtilen bu oranlar sabit kalmak koşulu ile kısa süreli sınav, ödev, proje çalışmalarının ve derse devam durumunun katkıları ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Not ortalaması nasıl hesaplanır ?

Yarı Yıl Not Ortalaması (YNO); o yarıyılda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

Genel Not Ortalaması (GNO); tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun en son alınan not esas alınır.

 

Sınavlarda aldığım puanların Harf Notu karşılığı nedir?

Puan Harf Notu            Katsayısı Başarı Durumu
90-100 AA 4.0 Başarılı
80-89 BA 3.5 Başarılı
75-79 BB 3.0 Başarılı
70-74 CB 2.5 Başarılı
60-69 CC 2.0 Başarılı
45-59 DC 1.5 Genel not ortalamasına göre başarılı /başarısız
30-44 DD 1.0 Genel not ortalamasına göre başarılı /başarısız
25-29 FD 0.5 Başarısız
1-24 FF 0.0 Başarısız
0 DZ 0.0 Devamsız

 

Hangi durumlarda ders tekrarı yaparım?
Yarıyıl veya yılsonu sınavları sonucunda, bulunduğu güz veya bahar yarıyılı derslerinden DZ, FF, FD notlarını alarak, bu derslerden başarısız olan öğrencilerin genel not ortalamalarına bakılmaksızın, bir sonraki yıl dersin açıldığı yarıyılda, öncelikle başarısız oldukları dersleri yeniden alırlar.

Ders Harf notu DC ve DD olan dersleri tekrar etmek zorunda mıyım?
Öğrenci not yükseltmek amacıyla sadece DD ve DC notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

Tek Ders sınavı nedir ve kimler girebilir ?
Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden herhangi bir dersten devamsızlıktan dolayı kalmamış olmaları koşuluyla; diğer tüm derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten FF veya FD notu olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir,

Not Yükseltme Sınavı nedir?
Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş ancak mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler seçtikleri 2 dersten not yükseltme sınavına girebilirler. Not yükseltme sınavından alınan not, nihai not olarak transkripte işlenir. Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler takip eden yarıyıl sonu sınav dönemlerinde bu dersi tekrar almak zorundadır. (Ancak öğrenci bu derslerden AA bile alması durumunda dahi genel not ortalaması 2.00 olmayacaksa bu öğrenciye not yükseltme sınav hakkı verilmez).

Sınav sonucunda açıklanan nota itiraz edebilir miyim?
Bir sınavın sonucuna, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Öğrenci İşleri Birimine öğrencinin bizzat kendisi tarafından bir dilekçe ile maddi hata yönünden incelenmesi için itiraz edilebilir. İtirazın yapıldığı sınav sonucu, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 3 (üç) iş günü içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu öğretim elemanı tarafından yazılı ve gerekçeli olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tarafından yazılı olarak iletilen itiraz sonucunu Öğrenci İşleri Birimi öğrenciye tebliğ eder.

Kayıt dondurmak istiyorum, nasıl dondurabilirim?
Öğrencilerin kaydı, öğretim ücretlerini ödemek koşuluyla Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ön lisans programlarında en az 1 yarıyıl, en çok 2 yarıyıl kayıt dondurabilir.

Kayıt dondurdum sınavlara girmem gerekecek mi?
Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma başvurularının akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılması gerekir.

Mezun olabilmem için not ortalamam en az kaç olmalıdır?
Bir öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün programında bulunan tüm dersleri başarıyla tamamladığında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00 veya daha yüksek ise diploma almaya hak kazanır.

Not ortalamam 2.00 üzerinde ancak birkaç ders notum DC ve DD’dir. Mezun olabilir miyim?
Genel not ortalaması 2.00 üzerinde olup DC ve DD harf notu olan öğrenciler başarılı kabul edilir ve mezuniyeti hak eder.

Tüm derslerimi başardım ancak stajımı yapmadım. Mezun olabilir miyim?
Öğrenci tüm derslerini başardığı halde zorunlu stajını tamamlamamış ise, stajını tamamlayıncaya kadar mezun olamaz. Bu durumda olan öğrenci her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

KARİYER PLANLAMA ve GELİŞTİRME BİRİMİNE YÖNELİK:

Kariyer Planlama ve Geliştirme Birimi nedir?

Birim öğrencilere kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve kariyer planlamalarında danışmanlık hizmeti sunar. Özgeçmiş hazırlamalarına yardımcı olur. İş/staj duyuruları yapar ve başvuruları konusunda yardımcı olur. Sektör seminerleri, şirket gezileri, kariyer günleri vb. etkinlikler düzenler.

Mezun olabilmek için staj yapmak zorunlu mudur?

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin ön lisans diploması almaya,  mezuniyete hak kazanabilmeleri için eğitim öğretim süresince öğrenim gördüğü programa uygun işyerlerinde zorunlu stajlarını yapmaları gerekmektedir.

Mezun olabilmek için kaç gün staj yapmalıyım?

Staj Süresi tüm ön lisans programları öğrencilerimiz için 20 iş gününden az olamaz.

Mezun olabilmek için stajımı  hangi gün / dönemlerde yapabilirim?

Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yaz tatiline rastlayan aylarda yapmaları esastır. Eğitim öğretim yılı yaz stajları, MYO Yönetim Kurulunun karar aldığı tarihler arasında yapılacaktır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri staj günü olarak değerlendirilmez.

Zorunlu staj süresinden fazla staj yapılabilir mi?
Hayır, yapılamaz.

Staj süresince devamsızlık yapma hakkım var mıdır?
Staj yapan öğrenciler staj yapılan iş yerinin yasal çalışma koşulları ile diğer disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallara uymak zorundadırlar. Stajyer izinsiz ve mazeretsiz üst üste staj süresinin %10’undan fazla devamsızlık yapamaz. Bu süreden fazla devamsızlık yaptığı işyeri tarafından bildirilen ya da danışman tarafından saptanan öğrencilerin stajına son verilerek durum MYO Müdürlüğüne bildirilir.

Staj süresinde mazeretli gitmediğim günler stajımdan sayılacak mıdır?
Staj sırasında hastalanan veya hastalık sebebiyle stajına üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyere ilişkin; SGK tarafından kurumun resmi e-posta adresine gelen raporluluk durumu veya işyeri tarafından kuruma bildirilen devamsızlık durumu Program Staj Komisyonuna ilgili kişiler tarafından bildirilir. Program staj komisyonunun değerlendirmeleri sonucunda, stajyerin raporu/devamsızlığı kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre resmi staj süresinin yarısını geçemez. Geçtiği takdirde stajı geçersiz sayılır ve öğrenci stajı yeniden yapar.

Stajımı kendi bulduğum bir kuruluşta yapabilir miyim?

Evet, öğrencilerimize kendi buldukları kurum ve kuruluşlarda iş alanlarıyla ilgili olması koşuluyla staj yapma serbestliği tanınmıştır. Staj yerlerini bulamayan öğrenciler  Program Staj danışmanı veya Kariyer Planlama ve Geliştirme Birimine müracaat eder. Gerekli görüldüğü takdirde staj yerleri MYO Staj Eğitim ve Uygulama Kurulu tarafından da tespit edilebilir.

Stajım hangi durumlarda geçersiz sayılacaktır?

Aşağıda belirtilen durumlarda staj başarısız sayılır.

1-Yapılan stajın 20 iş gününden az olması,

2-Staj dosyasının MYO tarafından belirtilen tarihe kadar teslim edilmemesi,

3-Stajın, Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen dönem dışında yapılması,

4- Staj yapılan iş yeri yetkilisinin, öğrencinin görevini gereği gibi yapmadığını ve/veya disiplinsiz davranışlarda bulunduğu doğrultusunda görüş bildirmeleri,

5-Program Staj Komisyonu ve Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun hazırlanan staj dosyasını şekil ve içerik yönünden yetersiz bulması.

 

Stajımda başarısız oldum kaç hakkım daha var?

Staj süresi sonunda başarısız olan veya stajına ara vermek zorunda olan/kalan öğrencilere yasal öğrenimi süresince iki hak daha verilir.

Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorum veya daha önce sigorta girişim vardı. Staj yapmak istersem yinede sigortalanacak mıyım ?
 “Stajyer Öğrenci” olacağınızdan sizi sadece “iş kazası ve meslek hastalıkları”na karşı sigortalayacaktır. Bu sigorta emeklilik veya sağlık hizmetlerinden yaralanmanızı sağlamaz veya eğer hali hazırda sigortalı olarak çalışıyorsanız bu haklarınızdan yararlanmanızı engellemez.

Staj dosyası nedir ve ne zaman teslim edilmedir?
Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından staj dosyasına düzenli olarak işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin unvanı belirtilerek, ilgilinin kaşe ve imzası ile onaylanır.

İmza ve kaşe bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj dosyaları kabul edilmez. Öğrenci staj dosyasını stajın bitiminden sonraki ilk akademik yarıyılın belirtilen tarihine kadar teslim eder.

KULÜP FAALİYETLERİ

Okulda kaç aktif kulüp var?

Okulumuzda halen 10 aktif kulüp mevcuttur. Kulüplerle ilgili detaylı bilgiyi, Kurumsal İletişim Birimi’ne bağlı Spor, Kültür ve Sağlık Biriminden alabilirsiniz.

İstediğim kulübe katılabiliyor muyum?

Evet, ilgi duyduğunuz bir öğrenci kulübüne katılabilirsiniz.

Bir kulüp kurmak için kaç öğrenciye ihtiyaç var?

En az 10 öğrenci kulüp kurmak için gereklidir.

Öğrenci Kulüplerine ne tür destekler verilmektedir?

Kulüplerin etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla proje yönetimi, duyurular vb. alanlarda destek verilmektedir.

Ayrıca başvuru halinde her kulübe belirli miktarda ödenek sağlanmaktadır.

 

MUHASEBE BİRİMİNE SIKCA SORULAN SORULAR

Peşin ödeme tutarında neden taksit olmuyor?
Peşin ödemelerde Tam Ücretli ve %25 burslularda %10, %50 burslularda %5 peşin ödeme indirimi uygulanır.

KMH hesabı neden öğrencinin üzerinden olmuyor?
KMH hesabı öğrencinin velisi üzerine oluyor, öğrenci üzerinden banka KMH hesabı açmıyor

Bölümlerin ücretleri nelerdir?
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı öğrenim ücretileri 1. Öğretim için 13.980 TL + KDV, İkinci Öğretim için 13.150 TL+KDV dir.

  • Ödeme Şekilleri nasıl?
    Peşin Ödeme    :Nakit ya da kredi kartına tek çekim
    Taksitli Ödeme : Taksitli Fiyat üzerinden %25 ‘ i peşin alınıp kalan tutar kredi kartına 8 taksit ya da veli üzerine İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’ndan KMH hesabı açtırılarak 8 ay taksitlendirme taksitlendirme yapılabilir.

    Bölümler arasında fiyat farklılığı oluyor mu?

    İkinci öğretim ve Birinci öğretim arasında fiyat farkı bulunmaktadır.